Aanbesteding

Zeeland probeert alsnog vervoerder te vinden met meer budget en langer contract

Beeld: een Connexxionbus in Zeeland
Een bus van Connexxion in Zeeland. Foto ter illustratie. Provincie Zeeland / Bart van der Putten

Een minder snelle overgang naar emissievrij vervoer, een hoger budget en een langere contractperiode voor het bedrijf dat vanaf december 2026 het openbaar vervoer in de provincie Zeeland gaat verzorgen. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen in de nieuwe aanbesteding voor de busconcessie.

Zeeland moet opnieuw een kandidaat zoeken voor het aanbieden van het openbaar vervoer, omdat bij een eerdere aanbestedingsronde geen enkel bedrijf had ingeschreven op de concessie. Op basis van gesprekken met onder meer reizigers, buschauffeurs, gemeenten, scholen en vervoerbedrijven ligt er nu een voorstel voor een nieuwe aanbesteding.

Emissievrij vervoer

Om het voor vervoersmaatschappijen aantrekkelijker te maken het openbaar vervoer in Zeeland te verzorgen, stelt het college van Gedeputeerde Staten voor de contractduur te verlengen. Die was acht jaar met een mogelijkheid tot verlenging, maar wordt nu in het voorstel aan Provinciale Staten twaalf jaar. Ook krijgt de vervoerder meer tijd om over te stappen op emissievrij vervoer. Verder vragen GS aan Provinciale Staten vanaf 2027 jaarlijks 2 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het busvervoer.

Naast de vaste routes van bus, boot en trein, zet de provincie in het nieuwe ov-plan in op fijnmazig en flexibel vervoer, zoals de flextaxi, deelfietsen, deelauto’s en carpoolinitiatieven. Het Rijk geeft hiervoor een bijdrage van 6 miljoen euro, omdat het Zeeuwse ov-systeem een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s.

Eisen

In de nieuwe aanbestedingsstukken staan de eisen die de Provincie Zeeland stelt aan de busvervoerder. Daarin is te lezen dat er voor een groot deel van de lijnen niets verandert na 2026. Gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) : “De afgelopen tijd hebben we de kritiek op de eerdere aanbesteding ter harte genomen en verwerkt in de nieuwe voorstellen. Hierdoor is het vervoersplan voor Zeeland nog beter geworden.”

Zo is de provincie teruggekomen op het schrappen van een aantal  lijnen en haltes in de vorige aanbesteding. Zo is Renesse terug als halteplaats op de route van lijn 133, blijft lijn 58 tussen Middelburg en Vlissingen toch bestaan en komen er extra ritten in de gemeenten Veere, Borsele en Noord-Beveland. In Terneuzen wordt op advies van buschauffeurs een alternatieve route gereden, om zodoende een groter deel van de stad te bedienen.

Te veel willen uitleggen

Bij de verdere uitwerking van het ov-plan wil Van der Maas (mobiliteit) die gesprekken blijven voeren. “Samen met de gemeenten ga ik nog meer in gesprek met de reizigers, chauffeurs, scholen, dorpsraden en andere betrokkenen.”

De gedeputeerde zegt daarbij te hebben geleerd van de vorige aanbesteding. “Het lijkt nu alsof vanaf 2026 het hele OV in Zeeland op de schop gaat met de stap naar publiek vervoer maar dat is niet zo. Dat moeten we veel beter aangeven. We hebben te veel willen uitleggen hoe het nieuwe systeem gaat werken, en te weinig het gesprek gevoerd met de reiziger zelf. We gaan het vanaf nu anders aanpakken. Daarom nemen wij als gemeenten en Provincie het initiatief om veel sterker in te zetten op betrokkenheid van de reizigers.”

Consultatie

De komende week loopt een consultatieperiode, waarna de definitieve aanbestedingsstukken worden opgesteld en de aanbestedingsprocedure kan starten. In het eerste kwartaal van 2025 verwacht de provincie de opdracht te gunnen, waarna de nieuwe vervoerder volgens de planning in december 2026 kan gaan rijden.

Auteur: Erik Verheggen