Landelijk MaaS-systeem dichterbij door communicatiestandaard

Nederland 2017018 Apeldoorn Keobike. Syntus start als eerste regionale vervoerder met KeoBike, een innovatief deelfietsconcept met in totaal 240 fietsen op 20 locaties. De fietsen worden geplaatst in opvallende carrousels in grote (dorps)kernen op de Veluwe en de provincie Utrecht. Met behulp van hun smartphone leggen reizigers met KeoBike gemakkelijk de ’first and last mile’ van hun reis af. Hierdoor bereiken zij hun uiteindelijke bestemming snel en eenvoudig nu duurzaamheid en bereikbaarheid steeds belangrijker worden. KeoBike is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Gelderland en sluit naadloos aan bij de mobiliteitsstrategie van onze aandeelhouder Keolis. Het totale fietsenbestand van Keolis komt hiermee op 17.240 fietsen. COPYRIGHT Chris Pennarts Blokland 82 3417 MR Montfoort The Netherlands+31653309747 info@chrispennarts.nl www.chrispennarts.nl

Een landelijk functionerend MaaS-systeem is weer een stap dichterbij gekomen door de realisatie van een landelijke communicatiestandaard. Een werkgroep waarin InTraffic actief is, heeft onlangs een eerste versie van die ‘taal’ weten te ontwikkelen. Daarmee wordt het gemakkelijker voor alle betrokken partijen in een MaaS-systeem om met elkaar te communiceren en dus om een MaaS-systeem van de grond te krijgen.

MaaS – in zijn volledigheid Mobility as a Service – is de term voor een mobiliteitsconcept, waarbij de reiziger zijn reis met verschillende modaliteiten zorgeloos kan plannen, boeken en betalen. Dit betekent echter dat er ook heel veel partijen bij betrokken zijn. Om te zorgen dat die partijen allemaal op een begrijpelijke en veilige manier data kunnen uitwisselen is één standaardtaal praktisch, om maar niet te zeggen noodzakelijk.

Werkgroep

InTraffic was zich snel bewust van de noodzaak van die standaard, aangezien het IT-bedrijf jaren geleden nauw betrokken was bij de BISON-standaard. Hierdoor werd gegarandeerd dat de reiziger altijd de juiste informatie kreeg over de reis met bus, tram en metro. En hoewel er nog geen landelijk MaaS-systeem bestaat, ontstond wel snel het besef dat daarvoor ook een communicatiestandaard nodig was.

InTraffic sloot daarom aan bij de werkgroep die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht kreeg om een standaard te ontwikkelen. “Deze taal is een garantie dat alle spelers in het MaaS-systeem makkelijk informatie kunnen uitwisselen”, aldus Pim van der Toolen van InTraffic.

Informatie

Zo kan voorkomen worden dat er geen losse eilandjes voor MaaS ontstaan, waarbij de verschillende partijen niet met elkaar communiceren. Hier heeft de reiziger uiteindelijk niets aan. De werkgroep heeft daarom de afgelopen 1,5 jaar voor de hele MaaS-reis precies vastgesteld welke informatie gecommuniceerd moet worden. “Hiervoor moesten we de vraag stellen: wat kun je allemaal tegenkomen bij het plannen, boeken en betalen van een reis”, legt Van der Toolen uit.

Ter voorbeeld: een reiziger kan informatie vragen over een reis van A naar B, zoals zijn mogelijke vervoersopties en de prijs daarvan. Daarop moet de mobiliteitsaanbieder informatie terugsturen. En dan is het voor Mobility as a Service niet alleen voldoende dat de reiziger te horen krijgt of er deelsystemen bestaan op het traject, maar ook of die deelfiets bijvoorbeeld op dat specifieke moment beschikbaar is. Daar zijn nu standaardberichten voor gemaakt.

Levende standaard

De communicatiestandaard is het beste te vergelijken met een universele MaaS-taal. In de werkgroep zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van data en de taal die gehanteerd wordt. Het gaat hier om een levende standaard. Dit is in feite dus slechts versie 1.0. “Deze communicatiestandaard is natuurlijk niet pats, boem, klaar”, legt Van der Toolen uit.

Er zal dus doorgewerkt worden aan het bijwerken en verbeteren van deze taal. Als de betrokken partijen merken dat er behoefte is aan nieuwe afspraken, krijgt de communicatiestandaard een update. De werkgroep hanteert hiervoor een consensusmodel – wanneer de meerderheid voorstander is voor een aanpassing, wordt deze doorgevoerd.

Samenwerking

In de werkgroep hebben een dertigtal partijen samengewerkt. Dat waren IT-bedrijven, maar ook vervoerders en deelfiets- een deelauto-aanbieders. Nu is de eerste versie van de standaard af en het ministerie heeft de nieuwe taal verplicht gesteld voor de zeven MaaS-pilots uit de raamovereenkomst.

Het is bovendien de verwachting dat de standaard snel wordt overgenomen door andere partijen in Nederland en hopelijk zelfs internationaal “Het is alleen maar fijn als iedereen dezelfde taal spreekt – anders wordt een partij uiteindelijk buitengesloten van het landelijke MaaS-systeem”, meent Van der Toolen.

OV-aansluitmodule

Daarnaast is InTraffic de eerste partij in Nederland die de standaard zelf binnenkort implementeert. Het bedrijf is, in opdracht van ZOOV, samen met Munckhof Taxi en Arriva gestart met de ontwikkeling van de zogenaamde OV-aansluitmodule, waarbij wordt gezorgd dat de trein altijd goed aansluit op de taxi. Hierin wordt dus gebruikgemaakt van de nieuwe taal.

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.