NS en GVB voldoen aan eis voor meer vrouwen in bestuur

Vervoerders GVB en NS voldoen allebei aan het streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Slechts elf andere Nederlandse bedrijven weten dit percentage ook te behalen. Dit blijkt uit een onderzoek van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar het aantal vrouwen in topfuncties bij de 200 grootste bedrijven in Nederland.

Vorige week publiceerde de minister een lijst met bedrijven die in 2017 wel en juist helemaal niet voldeden aan het gestelde streefcijfer. Op die manier nagelde ze een aantal bedrijven aan de schandpaal, in de hoop meer ruimte te creëren voor vrouwen aan de top in het bedrijfsleven. In de wet is zelfs opgenomen dat dertig procent van alle topfuncties in 2020 ingevuld moet worden met een vrouw. Aan die haalbaarheid wordt nu sterk getwijfeld, aangezien dus slechts een heel klein deel van de bedrijven dit nu al haalt.

Vrouwen in topfuncties

Maar spoorvervoerder NS en stadsvervoerder GVB hebben dit cijfer nu al weten te bereiken. De Raad van Bestuur van NS heeft twee vrouwen, namelijk Marjan Rintel en Susi Zijderveld. Die laatste heeft overigens wel laten weten in mei NS te gaan verlaten. Maar in 2017 was daarmee 40 procent van de Raad van Bestuur bij NS vrouw. In de Raad van Commissarissen zijn twee van de in totaal zes leden vrouw.

Bij GVB zijn de percentages precies omgedraaid. De Raad van Bestuur bestaat voor eenderde uit vrouwen, met Alexandra van Huffelen als algemeen directeur. Zij heeft die functie al sinds juni 2014. De Raad van Commissarissen van de Amsterdamse stadsvervoerder heeft twee vrouwelijke leden, waaronder de voorzitter. De RvC bestaat in totaal uit vijf leden, waarmee een percentage van veertig procent wordt behaald.

RET

De Rotterdamse stadsvervoerder RET heeft weliswaar een groot aantal vrouwen in de Raad van Commissarissen, maar de Raad van Bestuur bestaat nog volledig uit mannen. Daarmee wordt het streefcijfer hier nog niet gehaald. De Haagse vervoerder HTM wordt in de lijst niet genoemd, omdat in het onderzoek van de minister alleen wordt gekeken naar de 200 grootste Nederlandse bedrijven in Nederland.

Hoewel in het onderzoek niet alleen gekeken wordt naar OV-bedrijven, is het juist in het openbaar vervoer zo dat er al langer maatregelen worden genomen om de sector aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar functies op topposities, maar ook naar mogelijkheden om meer vrouwen te werven voor functies lager op de ladder. Vorige week tekenden de internationale brancheorganisaties UITP en The International Transport Workers’ Federation (ITF) nog een overeenkomst om de rol van vrouwen te versterken.

Drempels

Ze willen vijf drempels aanpakken die ervoor zorgen dat vrouwen minder geneigd zijn om te kiezen voor een baan in het OV, zoals diensten die het moeilijker maken om werk en privé goed te balanceren, te weinig faciliteiten voor vrouwen, ongepaste uniformen en intimidatie van vrouwen, bijvoorbeeld door gebrekkige sociale veiligheid. Ook willen de organisaties iets doen tegen het stereotype dat bepaalde beroepen in het OV meer geschikt zijn voor mannen.

Volgens de UITP en de ITF heeft het grote voordelen om de verdeling man-vrouw in het OV meer gelijk te trekken. Het feit dat het overgrote deel van het personeel in het OV nu man is, heeft niet alleen effecten op de werksfeer maar ook bijvoorbeeld op het vaststellen van de tarieven en op de manier waarop routes worden gepland. “Meer diversiteit verbetert de dienstverlening aan passagiers en maakt die meer efficiënt, omdat de verschillende passagiers beter vertegenwoordig worden.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.