Raamwerk biedt flexibiliteit en innovatie in vervoerscontract

bus, Breng, station Arnhem

De huidige vervoerscontracten zijn niet flexibel en prikkelen onvoldoende tot innovatie in aanloop naar en tijdens een concessie. Arcadis wil ruimte creëren in de structuur van het contract en heeft daarvoor een ‘Contractueel Raamwerk’ ontworpen. Het ingenieursbureau presenteert dit raamwerk op 5 september tijdens het OV Gala in Amersfoort.

Verschillende partijen in het OV worstelen al een tijd met de huidige vervoerscontracten. De juridificering in de bestekken en concessies zou zowel voor vervoerders als opdrachtgevers tot risicomijdend gedrag leiden.

Samenwerking

Arcadis stelt dat de strategische doelen voor de wat langere termijn in het OV een andere samenwerking vragen tussen de diverse partijen dan de operationele doelen voor de kortere termijn. “Binnen het contract moet daarom ruimte bestaan voor verschillende vormen van samenwerking met elk een eigen en gezonde verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s. In de concessie van morgen worden concessieverleners en vervoerders geprikkeld om te schakelen tussen deze samenwerkingsvormen”, aldus het ingenieursbureau.

Overheden en vervoerders willen in een vervoersconcessie vanwege hun belangen graag concrete afspraken maken over prestaties op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld: duurzaam OV en punctueel rijden. Een operationele prestatie als punctueel rijden is op een kortere termijn en eenvoudiger te realiseren dan een strategische prestatie als duurzaam OV. Arcadis wil daarom ruimte creëren in de structuur van het contract voor het definiëren van prestaties op verschillende abstractieniveaus. “Hierdoor ontstaat er flexibiliteit en meer mogelijkheden om met onzekerheden om te gaan”, aldus het ingenieursbureau.

Contractueel Raamwerk

Arcadis heeft deze flexibiliteit en samenwerking vormgegeven in het Contractueel Raamwerk. Dit raamwerk is modulair opgebouwd uit verschillende schijven: elk met een eigen mechanisme en corresponderend met een abstractieniveau.

Schijf 1 is de ‘Ontwikkelingsagenda’, waarin de concessieverlener ruimte heeft om voor omvangrijke, lange termijn doelen de samenwerking en de specifieke inbreng van de vervoerder te regelen. Schijf 2 is ‘De gezamenlijke onderneming’, waarin zowel de vervoerder als de concessieverlener de ruimte hebben om voorstellen in te dienen op het gebied van innovatie en optimalisatie. In deze schijf is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en worden risico’s gedeeld. Schijf 3 is ‘Het basisbestek’, waarin de concessieverlener en vervoerder harde operationele afspraken maken voor de kortere termijn.

OV Gala

Arcadis presenteert het Contractueel Raamwerk op 5 september 2013 tijdens het OV Gala. Het OV Gala vindt van 14.00 tot 17.00 uur in Amersfoort plaats. Aansluitend is een netwerkborrel.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.