Onderfinanciering

Staatsbosbeheer heeft geen geld meer voor onderhoud paden

Beeld: man op fiets bij Mookerheide
Een fietspad bij de Mookerheide Shutterstock, TVGD

Staatsbosbeheer kan het onderhoud aan wandel- en fietspaden in de natuur niet meer betalen. Ook het onderhoud aan wildkansels, uitkijktorens en kanoaanlegplaatsen komt in gevaar. Dat komt doordat de dienst nu al ongeveer tien jaar structureel te weinig geld krijgt van de provincies, die moeten betalen voor het onderhoud van recreatieve voorzieningen in natuur en landschap. De dienst gaat voorzieningen sluiten als de staat van onderhoud te gevaarlijk wordt, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

De ANWB waarschuwt dinsdag voor afsluiting van natuurgebieden door de structurele onderfinanciering van Staatsbosbeheer. De ANWB is bezorgd dat de 150 tot 200 miljoen bezoekers die Staatsbosbeheer jaarlijks ontvangt voor afgesloten natuurgebieden komen te staan, terwijl de behoefte om buiten te recreëren alleen maar toeneemt. Er is meer geld nodig, spoort de ANWB aan.

Sinds de provincies verantwoordelijk zijn voor de kosten van recreatieve voorzieningen is het bedrag dat Staatsbosbeheer per hectare natuur per jaar krijgt gehalveerd naar 45 euro, aldus de woordvoerder. “Dat is te weinig om de zaken netjes in orde te houden. Dat is nu al jaren zo en we gaan nu de gevolgen zien. We hebben het punt bereikt dat er geen geld meer is voor reparaties. Als een fietspad vol scheuren en spleten zit door groeiende boomwortels zullen we het moeten sluiten. Het bedrag dat we nu krijgen van de provincies dekt maar een derde van de werkelijke kosten. Terwijl natuurgebieden belangrijk zijn voor de regionale economie.”

Weinig mogelijkheden

Staatsbosbeheer heeft als overheidsdienst weinig mogelijkheden om zelf voor extra inkomen te zorgen. “Onze opdracht is het beleefbaar maken en houden van de natuur voor iedereen. We kunnen en willen geen entreeprijzen gaan vragen. We verdienen wel wat aan kampeerterreinen, houtverkoop en verpachten van grond, maar ons eigen vermogen daalt snel. Het is goed dat de ANWB daar nu ook aandacht voor vraagt”, aldus de zegsman.

Staatsbosbeheer beheert ongeveer 1000 kilometer fietspaden, ruim 15.000 kilometer wandelpad en 2100 kilometer ruiterpaden. Daarnaast zorgt de dienst voor bruggen, uitkijktorens, aanlegplaatsen en parkeerplaatsen.

Lees ook:

Auteur: ANP