Regeerakkoord: medefinanciering Lelylijn; OV moet veiliger en toegankelijker

Intercity Nieuwe Generatie
ICNG exterieur. NS

De nieuwe regering reserveert 3 miljard euro voor de aanleg van de Lelylijn. De snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen moet er “op termijn” komen met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen. Dat staat in het regeerakkoord dat woensdag is gepresenteerd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het is niet het enige plan van het aankomende kabinet met het openbaar vervoer. Zo wordt er ook ingezet op het sociaal veiliger maken van het OV, dat bovendien toegankelijker moet worden voor mensen met een beperking. De komende jaren worden verder hubs ontwikkeld waar reizigers makkelijker kunnen overstappen en waarmee de ketenreis met verschillende modaliteiten gestimuleerd wordt.

Meer internationale treinen

Voor de Lelylijn – waarvan de kosten worden geraamd op 3,2 tot 6,4 miljard euro – zijn al jaren plannen. De verbinding werd door veel partijen opgenomen in het verkiezingsprogramma, maar kwam eerder dit jaar nog niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Groeifonds. De komende periode wordt uitgewerkt hoe de spoorverbinding via Heerenveen en Drachten kan bijdragen aan versterking van de economie in het noorden, ontsluiting van nieuwe woonwijken en betere internationale treinverbindingen met Duitsland.

Betere grensoverschrijdende verbindingen hebben een aparte alinea gekregen in het regeerakkoord. Er wordt ingezet op betere internationale (nacht)treinverbindingen die aansluiten op HSL-knooppunten over de grens. Net als bij de Lelylijn worden ook voor betere grensoverschrijdende verbindingen per spoor Europese fondsen aangewend. Vervoer per trein moet “zo snel mogelijk” qua tijd en kosten een goed alternatief worden voor het vliegtuig.

Uitbreidingen infrastructuur

Er gaan verder miljarden naar het verbeteren en uitbreiden van infrastructuur. Zo wordt geïnvesteerd in uitbreiding en verbetering van infrastructuur voor OV, fiets, auto en water voor goede en snellere verbindingen tussen stad en regio. Nieuwe woningen in de veertien stedelijke gebieden en daarbuiten zullen “goed ontsloten en bereikbaar” worden. Hiervoor wordt de komende tien jaar in totaal 7,5 miljard euro wordt toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. De OV-sector waarschuwt al geruime tijd dat de verstedelijkings- en verduurzamingsopgave vraagt om extra investeringen.

Ten slotte wordt definitief ingezet op het verlagen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur. Samen met gemeenten wordt gekeken waar dit zinvol is om bij te dragen aan verkeersveiligheid. De drie stadsvervoerders spraken kort geleden in een brief aan de Tweede Kamer al hun zorgen uit over de gevolgen hiervan voor de doorstroming van het OV.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

1 reactie op “Regeerakkoord: medefinanciering Lelylijn; OV moet veiliger en toegankelijker”

kees boer|13.01.22|13:30

Echt de koppen bij elkaar steken dat deze zo gauw mogelijk komt en dus snel ook een tracekeuze maken