Onderzoek naar beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

Bussen van EBS in concessie Waterland op bushalte
Foto Inge

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend bestand zijn tegen de verwachte reizigersgroei in de komende twintig jaar. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om de Noord/Zuidlijn door te trekken.

De zogeheten probleemanalyse, waaraan ook de drie gemeenten deelnemen, wordt eind dit jaar afgerond. Aan de hand van de uitkomsten wordt vervolgens bekeken of en welke maatregelen moeten worden getroffen. Daarbij staan volgens de provincie alle opties open. Behalve het doortrekken van de Noord/Zuidlijn wordt ook gekeken naar nieuwe verbindingen met een bus, trambus, tram of lightrail.

Almaar groeiende vraag

Momenteel rijdt HOV-busvervoer op de verbindingen tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad en Amsterdam-Noord en Purmerend. De vraag is dit in 2040 nog afdoende is om aan de volgens de provincie ‘almaar groeiende vraag’ naar het OV te kunnen voldoen. Het aantal inwoners en bedrijven in Amsterdam-Noord, Zaanstad en Purmerend neemt de komende twintig jaar naar verwachting sterk toe.

“Een goede OV-verbinding van Zaanstad en Purmerend met Amsterdam kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid voor het gebied ten noorden van Amsterdam. Ook kunnen oude en nieuwe woongebieden zo duurzaam met elkaar worden verbonden”, aldus de provincie Noord-Holland.

In het coalitieakkoord 2019-2023 kondigde de provincie al een verkennend onderzoek aan naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend. In dit akkoord toonde de nieuwe coalitie zich ook duidelijk voorstander van het doortrekken van de metrolijn naar Schiphol en Hoofddorp, plannen die al breed werden gedragen in de sector.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

4 reacties op “Onderzoek naar beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend”

Wiebe Goossen|29.09.20|14:24

Volgens mij worden om de paar jaar ‘onderzoeken’ aangekondigd, waarmee vervolgens niet veel wordt gedaan. Het is voor de leek toch al jaren duidelijk dat een (extra) railverbinding tussen Amsterdam, Zaandam en Purmerend via Amsterdam Noord nodig is om frequent, kwalitatief openbaar vervoer te garanderen. Tenslotte kan je Amsterdam Noord zien als een grotere stad zonder hoogwaardig OV-net – even afgezien van de nieuwste metrolijn, die duidelijk nog niet af is….

Pat Rick|25.09.20|14:51

Het vervoersregio moet burgers in staat stellen om een autoloze lifestyle te hebben, net als men in New York, Tokio of Singapore heeft. De steden en woonwijken kunnen gewoon niet meer auto’s herbergen. Het is niet voldoende om steden autoluw te maken, maar ook het OV competitief te maken in tijd en kosten. Men moet voorbereid zijn op structureel meer vervoersvraag. Dit kan door hoge frequenties via metro aan te bieden en kan omdat MRA genoeg inwoners heeft. Metro zorgt ook voor minder files.

Pat Rick|25.09.20|14:49

Als men de inwoners van MRA echt van dienst wil zijn, dan ontwikkelt men hoogfrequent metrovervoer naar voorsteden Z’voort, Almere, Purmerend/Zaanstad, Hoofddorp: zoals regio R’dam-DH, met metrolijnen echt tot Hoek van Holland en (voor Corona veel meer reizigers vervoerde dan gepland. Dus de behoefte is er wel). Het hoofdspoor loopt nu al tegen de grenzen aan en vraagt giga-investeringen (ProRail zal graag alle budget opmaken), terwijl frequenties, ook met ERTMS, niet zo hoog kunnen als nodig

Pat Rick|25.09.20|14:45

Men moet zich hardmaken voor een metronetwerk voor de hele METROpoolregio A’dam en niet alleen voor de stad A’dam. Veel hoogwaardigere mobiliteit en ge grote verbetering in CO2, luchtkwaliteit en verkeershinder als je de voorsteden hoogfrequent verbindt met het centrum (en zo voorsteden met elkaar). Stockholm heeft maar 2 miljoen inwoners tegen 2,5 voor MRA, en heeft toch een uitgebreidere metronetwerk. Warschau heeft 2,7 miljoen een groter netwerk, pas sinds 1995 dus het kan/moet snel gaan!