Aanpassingen aan Amsterdamse busnetwerk na klachten Noord/Zuidlijn

Bus, tram en metro van GVB (foto: GVB Verbindt)
Bus, tram en metro van GVB (foto: GVB Verbindt)

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in bus- en tramlijnen vanwege de komst van de Noord/Zuidlijn, hebben op bepaalde plekken tot een minder goede bereikbaarheid geleid. Daarom hebben vervoerder GVB en de Vervoerregio Amsterdam besloten het busnetwerk in april aan te gaan passen. “We nemen klachten serieus en staan voor een beter bereikbare stad. Daarom voeren we nu deze verbeteringen door”, aldus Sharon Dijksma, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer. 

Het gaat vooral om de bereikbaarheid in Amsterdam Noord en Nieuw-West. Sinds afgelopen juli is daar in het OV-netwerk veel veranderd en nu blijkt dat dit niet altijd goed is geweest voor de bereikbaarheid per OV van die locaties in Amsterdam. “Ruim voor de start van het nieuwe lijnennet hebben we aangegeven dat we heel goed zouden monitoren en zouden bijstellen als dat nodig was”, aldus GVB-directeur Alexandra van Huffelen.

Wensen reizigers

Nu naar voren is gekomen dat enkele aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt niet gewacht op de nieuwe dienstregeling die in december 2019 ingaat. “We zijn continu in gesprek met alle betrokkenen om het lijnennet steeds beter aan te laten sluiten op de wensen van onze reizigers”, vertelt Van Huffelen. “Dat doen we met reizigers, de Vervoerregio, de gemeente en alle stadsdelen. Wij hopen dat reizigers tevreden zijn met de verhoging en uitbreiding van de businzet.”

Een van de aanpassingen is een proef met buslijn 36. Die zal tijdelijk pas om 24.00 stoppen met rijden in plaats van om 20.00 uur, zodat patiënten of bezoekers ook tot laat in de avond een verbinding hebben. Daarnaast wordt de route van lijn 36 verlegd van het Olof Palmeplein naar Amerbos, zodat ook die wijk een verbinding heeft met het ziekenhuis en de bus voor het ziekenhuis stopt.

Het is niet voor het eerst dat GVB de businzet in Amsterdam Noord verandert sinds de Noord/Zuidlijn rijdt. Al in oktober werd namelijk besloten om extra lange bussen in te zetten op lijnen 34 en 35 tijdens de ochtendspits. Het bleek dat de vervoerder het aantal reizigers op deze lijnen had onderschat, wat leidde voor overvolle voertuigen in de ochtenduren.

Nieuw West

In stadsdeel Nieuw West kiest de vervoerder ervoor om buslijn 21 van Geuzenveld naar Centraal Station vaker te laten rijden in de ochtendspits. Door één bus toe te voegen aan de dienstregeling, neemt het aantal zit- en staanplaatsen met 8 procent toe en rijdt er elke 5,5 minuut een bus aan de oostkant langs de wijk de Eendracht richting CS. Die extra bus wordt vrijgemaakt door buslijn 249 op te heffen.

Deze wijziging zal voor een beperkt deel van de reizigers zorgen voor een extra overstap en enkele minuten meer reistijd, meldt de Vervoerregio. Echter hebben circa 200 reizigers voordeel van de toegenomen zit- en staanplaatsen en de scholen waar buslijn 249 langs rijdt, zijn al op de hoogte van de wijzigingen. Reizigers krijgen de komende weken informatie over wat er voor hen verandert.

Dijksma belooft verder te onderzoeken waar in Amsterdam en op welke manier er nog meer verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. In de loop van het komende jaar volgt bovendien nog een uitgebreide evaluatie van het lijnennet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Aanpassingen aan Amsterdamse busnetwerk na klachten Noord/Zuidlijn”

Pat Rick|20.03.19|17:29

Verbetering kan vooral gevonden worden in de aansluiting met de regio. Hierbij is verdere uitrol van het metronetwerk belangrijk, ook om de METROpoolfunctie van de stad in te vullen: lijnen moeten lopen naar de voorsteden zoals Zaanstad, Hoofddorp, waardoor de A4, A5, A7, A8, A9 en A10 worden ontlast. Dit zal ook een grote CO2-uitstootvermindering te weeg brengen (groter dan omzetten internationale vluchten naar de trein). Het moet niet zijn dat de Amsterdamse metro/GVB alleen voor Amsterdam is