Deltaplan 2035

Mobiliteitsalliantie: ‘Uitbreiding noodzakelijk omdat bevolking en economie groeien’

Mark Harbers, minister Infrastructuur en Waterstaat
Foto: Minister Mark Harbers. Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Jeroen Meuwsen Fotografie

De politiek moet zich met een uitgebreid pakket maatregelen inzetten voor het handhaven van de bereikbaarheid van woningen, werk, zorg, onderwijs en recreatie in Nederland. Vervoersbedrijven, verenigd in de Mobiliteitsalliantie, doen deze oproep in hun opgestelde Deltaplan 2035.

Volgens de alliantie zijn de vervoersprijzen de afgelopen drie jaar harder gestegen dan de algemene prijzen. De vervoersbedrijven willen voorkomen dat mensen binnenkort “buiten de boot vallen doordat ze hun reis niet kunnen betalen”.

In hun plannen stellen de vervoersbedrijven voor om duurzame reisopties financieel aantrekkelijker te maken. Hiervoor is volgens de alliantie aanzienlijk meer financiering vanuit het Rijk nodig. De Mobiliteitsalliantie pleit ook voor extra investeringen in het beheer en onderhoud van de infrastructuur in Nederland. Geplande investeringen moeten doorgaan zodra dat mogelijk is vanwege de stikstofcrisis, en het maken van nieuwe uitbreidingsplannen mag niet stoppen.

Verder wil de alliantie dat mensen minder hoeven te reizen door woningen, werk en voorzieningen zoals scholen zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt te plaatsen in nieuwe plannen. Ook moeten mensen hun reizen beter spreiden over de dag en vaker buiten de spits reizen.

Laadinfrastructuur

Daarnaast wil de alliantie dat er genoeg capaciteit op het elektriciteitsnet komt en meer laadvoorzieningen bijgeplaatst worden om het vervoer meer op elektriciteit te laten rijden. Momenteel is het elektriciteitsnet op bijna alle plekken in Nederland vol. Bedrijven die een nieuwe aansluiting op het net willen, staan vaak op een wachtlijst voor een aansluiting.

Ministerie

Voorzitter Marga de Jager van de Mobiliteitsalliantie benadrukt dat er geen enkele oplossing is voor alle problemen waarmee het vervoer wordt geconfronteerd. “Omdat de bevolking en economie groeien, blijft uitbreiding dus ook noodzakelijk.” De Mobiliteitsalliantie biedt de plannen maandag aan minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan. In de alliantie zitten onder meer de ANWB, de NS, de Fietsersbond en Schiphol.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Merijn van Merrienboer

Bron: ANP

9 reacties op “Mobiliteitsalliantie: ‘Uitbreiding noodzakelijk omdat bevolking en economie groeien’”

Pat Rick|30.10.23|15:20

Maar de versnippering begint al bij de verschillende bedrijfsbelangen en weerstand tegen verandering. Zo biedt ProRail hevige weerstand tegen een meer dienstbare rol als ZBO, terwijl men zich kan afvragen of kwaliteit/prijsverhouding voor beschikbare mobiliteitsbudget wel goed genoeg is. Infrabel kan bijvoorbeeld 3x goedkoper elektrificeren (per km en zelfs tegen hogere specs van 3kV). En regionale spoorvervoerders willen graag het HRN op ipv NS. Allemaal zaken waar de reiziger niks aan heeft.

Pat Rick|30.10.23|15:19

Kijk hoe andere landen hun mobiliteit organiseren zoals Zwitserland. En steden als Stockholm bouwen hun metrosysteem langzaam maar gestaag uit waardoor het 1,2 tot 1,5 miljoen mensen per dag vervoert en de stad veel minder congestie heeft. Vancouver is 10 jaar later begonnen met metro/skytrain, maar heeft inmiddels 60% meer netwerk dan A’dam. Met Deltaplan 2035 kan men goed uitleggen dat men beter nu voor de lange termijn investeert en veel problemen met files, vuile lucht, geluidshinder oplost.

Pat Rick|30.10.23|15:18

In de ring rond de Randstad zou men nog tram kunnen aanleggen (zoals in Utrecht), maar geen metro. En daarbuiten is BRT/HOV de backbone voor stedelijke netwerken. Buiten de Randstad, en vooral buiten de ring rond de R’stad, kan men Automatic Train Operation en spitsstroken toepassen. Denk aan A4 Zoomland-Markiezaat, A67, A2 onder Eindhoven, A76 Kerensheide-Ten Esschen, A58, A73 Zaarderheiken-Tiglia, N18, N50. En nog een paar stukjes nieuw zoals A15 Bemmel – Zevenaar, N35 om Marienheem.

Pat Rick|30.10.23|15:18

Men zou zsm de N/Z-lijn moeten doortrekken tot Hoofddorp, de ring van A’dam sluiten. Ook metrolijn naar Zaanstad via een apart station Havenstad en IJmeerlijn bouwen (het is van de zotte dat de grootste voorstad van A’dam vooral via de snelweg is verbonden). Zo kunnen de A4, A5, A9, A10, A6 en A1 worden ontlast en loopt regio A’dam niet vast. Ook rond R’dam/DenHaag zou men de metro/lightrail kunnen uitbreiden. Hoogwaardige en hoogfrequente verbindingen met hubs zijn goed alternatief voor auto.

Pat Rick|30.10.23|15:17

Die regionale lijnen moeten dan goed aansluiting bieden (hubs) op de IC- en internationale lijnen en rijden volgens frequenties van PHS en lager. NS moet dan wel een plattere, servicegerichte organisatie krijgen, ipv vasthouden aan de pyramide uit het tijdperk van de stoommachine. Spoordochters van buitenlandse (staat)bedrijven of investeerders worden vriendelijk bedankt en mogen helpen de problemen op te lossen in hun eigen land (net als NS zich heeft teruggetrokken uit enkele buitenlanden)

Pat Rick|30.10.23|15:17

De structuur van het OV moet in NL anders om integraler OV te kunnen bieden. Binnen de westelijke, hoogstedelijke Randstad is metro/lightrail de backbone van het OV, met hoge frequenties (liefst ATO zoals in Lille). Sommige lijnen van het hoofdspoor kunnen door de vervoerskarakteristiek ook worden omgebouwd tot metro. Dat heeft dan een goede aansluiting op HOV/BRT, bus en tram. Buiten de Randstad gaan de regionale lijnen terug naar de NEDERLANDSE Spoorwegen, die dus weer heel NL gaat verbinden.

Pat Rick|30.10.23|15:17

Mobiliteit in Nederland moet anders worden georganiseerd. Goedwerkende systemen moeten worden uitgebreid. En er moet meer samenwerking zijn om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen ipv concurrentie. Concurrentie moet niet worden verward met integraal bedrijfsmatig werken. In het VK is er veel concurrentie op het spoor met heel veel spoorbedrijfjes, maar werkt men niet kosteneffectief of bedrijfsmatig op te kleine schaal. Nederland is voor personenvervoer ook te klein voor veel bedrijfjes.

Pat Rick|30.10.23|15:16

De overheid (concreet de minister) moet weer de regie in handen nemen, net als bij het woningtekort. En samenwerken met die andere minister. En net als bij de woningmarkt is door het gebrek aan regie is de reiziger niet geholpen, maar hebben (markt)partijen wel (onnodig groot) financieel voordeel gehaald. En deze partijen hebben eigenlijk niet zoveel belang bij een integraal vervoerssysteem, omdat dat voordeel door de regiefunctie ge-herinvesteerd moet worden in het OV (en niet wordt uitgekeerd)

Pat Rick|30.10.23|15:16

Het OV in Nederland dient te herijkt te worden. Men moet gaan naar meer samenwerking en integratie, ipv concurrentie en versnippering, want de reiziger dient centraal te staan en niet een (buitenlands) OV bedrijf. Men heeft marktwerking geintroduceerd, terwijl men eigenlijk iets anders wilde: bedrijfseconomisch werken. Dat laatste is nog steeds mogelijk: kijk naar ons drinkwater. Dat is zeer goed en heel goedkoop. OV dient als ons drinkwater te zijn.