Investering

Miljoeneninvestering in ov moet Amsterdamse wijken verbinden

Amsterdam tram
Foto: Amsterdam Jan van der Wolf

Amsterdam doet veel om de groei van de stad bij te houden. Zo investeert het college van burgemeester en wethouders 7,5 miljoen euro in beter openbaar vervoer. Dat staat in de Voorjaarsnota die donderdag is gepresenteerd. 

De investering is bedoeld om het openbaar vervoer op peil te houden in 2024. Ook reserveert de stad 300 miljoen euro voor het Zuidasdok, het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en een extra metrohalte. Daarvoor moet nog gespaard worden en een deel van bepaalde reserves ingezet worden. Volgens wethouder Hester van Buren (Financiën) staat de Voorjaarsnota in het teken van verbinding. Daar speelt het openbaar vervoer een belangrijke rol in met het oog op de kwetsbare wijken.

Brug

Om de verbinding tussen Amsterdam Noord en de rest van de stad ook in de toekomst goed op elkaar aan te sluiten, investeert de gemeente in een fietsbrug over het IJ. Ook Vervoerregio Amsterdam draagt daar aan bij, met 75 miljoen euro. De fietsbrug gaat minstens 300 miljoen euro kosten. De gemeente zegt nog met andere partners in gesprek te gaan om de rest van het bedrag te financieren

Ravijn

Amsterdam verwacht een tekort in de begroting van 90 miljoen euro, doordat gemeenten dan fors minder geld krijgen van het Rijk, zo werd bij het presenteren van de begroting vorig jaar in september al duidelijk. Dat zogeheten ‘ravijn’ wordt dieper, zo blijkt donderdag. Gemeenten houden door de maatregelen van het kabinet vanaf 2026 een structureel tekort van jaarlijks 3 miljard euro over. Hierdoor, en door stijgende rente en inflatie, loopt het structurele tekort op de gemeentelijke begroting verder op. Het college maakt zich daar zorgen over, maar bereidt zich voor om daarop “bij te kunnen sturen”.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Merijn van Merrienboer/ANP