KiM: OV-gebruik op zijn vroegst in 2025 weer op oude niveau

Ticketautomaat Schiphol (bron: NS)
Foto: Ticketautomaat. Foto ter illustratie. NS

Zodra de coronamaatregelen verleden tijd zijn, zal het OV-gebruik weer net als voorgaande jaren gaan groeien. In het meest gunstige scenario wordt in 2025 weer net zo vaak met het openbaar vervoer gereisd als in 2019. Bij een pessimistischer herstel ligt het OV-gebruik over vijf jaar nog 8 procent onder het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2020 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

De verwachte groei na opheffing van de maatregelen komt vooral door een groeiende bevolking en kwaliteitsverbeteringen in het OV. Structurele gedragsveranderingen als gevolg van de coronacrisis zullen deze groei wel dempen. Voormalige OV-gebruikers zullen vermoedelijk vaker kiezen voor individuele vervoerwijzen zoals de auto of (elektrische) fiets. Ook zal er in het tijdperk na corona meer digitaal worden gewerkt, vergaderd en geleerd dan voorheen en op andere momenten worden gereisd.

Groei in 2019

De afstand die reizigers dit jaar met het OV zullen afleggen, wordt 38,5 tot 45 procent lager geschat vergeleken met vorig jaar. In 2019 legden reizigers in totaal 26 miljard kilometer af met het openbaar vervoer. Daarmee groeide het OV-gebruik veel sterker dan in de jaren daarvoor. Het aantal reizigerskilometers lag namelijk 4 procent hoger vergeleken met 2018. Dat is ongeveer het dubbele van de gemiddelde jaarlijkse groei die sinds 2010 wordt waargenomen.

Het totale treingebruik in Nederland kwam vorig jaar uit op 20,3 miljard kilometer, bijna 1.200 kilometer per inwoner. Voor bus, tram en metro lag dit gemiddelde op 330 kilometer (totaal 5,7 miljard reizigerskilometers).

Met de coronacrisis komt abrupt een einde aan een periode van jarenlange groei van OV-gebruik. Tussen 2010 en 2019 steeg het treingebruik bij NS met bijna 19 procent, bij regionale spoorvervoerders was de groei 1,7 procent. Voor bus, tram en metro heeft het KiM alleen goed vergelijkbare gegevens beschikbaar vanaf 2014. In de vijf jaar daarna groeide de door reizigers afgelegde afstand bij deze modaliteiten met ongeveer 10 procent.

Onzekerheid

Het KiM is een zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2020 beperkt zich niet tot het openbaar vervoer. Het KiM zette hierin de belangrijkste ontwikkelingen rond mobiliteit in Nederland op een rij, waaronder een schets van de verwachte mobiliteit in de komende vijf jaar.

Het KiM verkende het toekomstbeeld aan de hand van twee scenario’s voor de macro-economische verkenningen die het CPB op Prinsjesdag bekendmaakte. In de zogeheten ‘basisverkenning’ herstelt de economie geleidelijk van de corona-recessie, in het ‘dieperdalscenario’ is er sprake van grotere langdurige economische gevolgen door nieuwe beperkende maatregelen. Door de coronacrisis is de onzekerheid van de toekomstverwachting groter dan anders.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.