Derde rijbewijsrichtlijn: nieuwe regels voor de bus (cat. D)

bus Randstad

De derde Europese rijbewijsrichtlijn gaat op 19 januari 2013 van start. Hierbij worden nieuwe regels voor de verschillende rijbewijscategorieën van kracht. Het ministerie van Infrastructuur heeft een aantal folders gepubliceerd met daarin de wijzigingen. In deze folder staan de wijzigingen voor categorie D.

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat in alle lidstaten straks dezelfde eisen worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

Rijbewijs D

Met een rijbewijs D mag een aankomend buschauffeur tot 19 januari 2013:

 • Een bus besturen voor meer dan 8 personen (zichzelf niet meegerekend).
 • Een aanhangwagen achter het voertuig koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wil hij een aanhangwagen met een hoger gewicht aan het voertuig koppelen? Dan moet hij het rijbewijs DE halen.

Tot 19 januari 2013 moet een aankomend buschauffeur voor het afleggen van het examen D en DE minimaal 21 jaar zijn.

Met een rijbewijs D mag een leerling vanaf 19 januari 2013:

 • Een bus besturen voor meer dan 8 personen (zichzelf niet meegerekend).
 • Een aanhangwagen achter het voertuig koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wil hij een aanhangwagen met een hoger gewicht aan het voertuig koppelen? Dan moet hij het rijbewijs DE halen.

Vanaf 19 januari 2013 moet de leerling voor het afleggen van het examen D en DE minimaal 24 jaar zijn. Als hij het rijbewijs D of DE in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, dan kan hij examen doen vanaf 21 jaar.

Nieuwe regels voor het rijbewijs D

Nieuw rijbewijs D1

Wil een leerling een bus voor maximaal 16 personen besturen, zichzelf niet meegerekend? Dan kan hij vanaf 19 januari 2013 een nieuw categorie rijbewijs halen: D1.

De maximumlengte voor D1 bussen is 8 meter. Voor D1 kan hij examen doen vanaf 21 jaar. De leerling moet daarvoor wel eerst in het bezit zijn van het rijbewijs B. Als hij rijbewijs D1 in combinatie met de vakbekwaamheid (code 95) haalt, dan kan hij vanaf 18 jaar examen doen.

Nieuw rijbewijs D1E

Aan een D1-motorrijtuig mag de leerling een aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wil hij een aanhangwagen met een hoger gewicht aan de bus koppelen? Dan moet hij het rijbewijs D1E halen.

Geldigheid
Alle D-rijbewijzen zijn vanaf 19 januari 2013 niet langer 10 jaar, maar 5 jaar geldig.

Gemeente

Let op besluit tot afgifte!
Als de leerling examen doet vóór 19 januari 2013, dan moet hij tijdig naar de gemeente om het rijbewijs aan te vragen. Als het besluit tot afgifte nog vóór 19 januari 2013 door de gemeente wordt genomen, gelden voor hem de geldigheidsduur, bevoegdheden en leeftijdsnormen van vóór 19 januari 2013. Of hij het rijbewijs dan vervolgens pas na deze datum ophaalt, maakt geen verschil. Hij moet het rijbewijs wel binnen 3 maanden ophalen, want anders wordt het rijbewijs ongeldig.

Is de verklaring van rijvaardigheid geregistreerd vóór 19 januari 2013, maar wordt het besluit tot afgifte op of ná 19 januari 2013 genomen? Dan gelden voor hem de geldigheidsduur en bevoegdheden van ná 19 januari 2013. Als hij het rijbewijs op of na 19 januari 2013 verlengt, wordt de nieuwe geldigheidsduur van kracht.

Type voertuigen en exameneisen voor het rijbewijs D

Voertuigen per rijbewijscategorie

 • D1 – motorrijtuigen gemaakt voor het vervoer van maximaal 16 personen, de bestuurder niet meegerekend, en met een maximale lengte van 8 meter. Aan het motorrijtuig mag u een aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg.
 • D1E – motorrijtuigen van de categorie D1 waaraan u een aanhangwagen mag koppelen met een gewicht van meer dan 750 kg.
 • D – motorrijtuigen gemaakt voor het vervoer van meer dan 8 personen. Aan het motorrijtuig mag u een aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg.
 • DE – motorrijtuigen van de categorie D waaraan u een aanhangwagen mag koppelen met een gewicht van meer dan 750 kg.

Examens zonder vakbekwaamheid

 • D1 – 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een praktijkexamen (vanaf 21 jaar), en in bezit van rijbewijs B.
 • D1E – praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D of D1 (vanaf 21 jaar).
 • D – 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een praktijkexamen (vanaf 24 jaar), en in bezit van rijbewijs B.
 • DE – praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D (vanaf 24 jaar).

Examens met vakbekwaamheid

 • D1 – 3 theorie-examens, namelijk RV1, vakbekwaamheid 2 en vakbekwaamheid 3, een praktijkexamen, een praktische toets en een toets besloten terrein (kan ook in een simulator worden afgelegd) (vanaf 18 jaar) en in bezit van rijbewijs B.
 • D1E – een praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D1 met code 95 (vanaf 18 jaar).
 • D – 3 theorie-examens, namelijk RV1, vakbekwaamheid 2 en vakbekwaamheid 3, een praktijkexamen, een praktische toets en een toets besloten terrein (kan ook in simulator worden afgelegd) (vanaf 21 jaar) en in bezit van rijbewijs B.
 • DE – een praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D met code 95 (vanaf 21 jaar).

Derde rijbewijsrichtlijn, bus, buschauffeur, categorie D, rijbewijs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.