Prinsjesdag

Dit zijn de belangrijkste spoorprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Stationsgebied Tilburg.
Stationsgebied Tilburg. Foto: NS

Op Prinsjesdag publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naast de Rijksbegroting voor 2023 tevens het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hierin zijn de grootste infrastructuur- en mobiliteitprojecten opgenomen die het ministerie momenteel uitvoert of gaat uitvoeren vanaf volgend jaar. De meeste projecten vinden plaats op het hoofdwegennet, maar ook op het spoor gebeurt veel.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Het budget van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam Centraal is opgehoogd naar 870 miljoen euro, waar in de MIRT 2022 nog 829 miljoen voor dit project stond genoteerd. ProRail voert de werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie. De spoorbeheerder breidt onder meer de capaciteit van (rol)trappen en liften uit, verbreedt en verlengt de perrons, legt nieuwe stalen spoorbruggen bij de Oostertoegang aan en breidt de opstelcapaciteit in het Amsterdamse havengebied uit. In het kader van dit laatstgenoemde punt, komt in 2023 een voorbeschikking vrij van 2,4 miljoen euro voor voorbereidende werkzaamheden bij het deelproject PHS Aziëhaven.

Het traject Alkmaar-Amsterdam krijgt ook een flinke smak geld erbij in het MIRT 2023. Een budgetverhoging van 17 miljoen euro naar 27 miljoen moet het spoor gereed maken voor een hoogfrequente treindienst, waarbij zes intercity’s per uur tussen Alkmaar en Amsterdam zullen rijden en zes sprinters per uur tussen Uitgeest en Amsterdam. Dit project moet vanaf 2023 gaan plaatsvinden. Bij Heerhugowaard moet een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen komen op het bedrijventerrein de Vaandel. Bij Uitgeest wordt voor dit project het stationsemplacement heringericht, het goederenkeerspoor verplaatst en worden aanpassingen gedaan aan het stationsgebied. Zo moeten er perrons gewijzigd worden, komt er een nieuw eilandperron en wordt er een loopbrug gerealiseerd.

Ook voor het spoorverkeer tussen Rotterdam-Rijswijk, een ander druk traject dat is opgenomen in het PHS, is extra geld losgepeuterd. In het nieuwe MIRT staat 375 miljoen euro genoteerd. Tussen 2023 en 2026 moeten de verschillende werkzaamheden worden afgerond, zoals het verbreden van het spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid en het verbeteren van de sporenlay-out tussen Schiedam en Rotterdam.

Het verbeteren van het spoorvervoer tussen Meteren en Boxtel is ook onderdeel van het PHS. Dit traject is binnen het PHS de grootste stijger als het gaat om budget. Vanaf 2023 wordt 385,4 miljoen euro toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget. Met dat geld wordt tussen Den Bosch en Vught een vierde spoor en een vrije kruising aangelegd. In Vught wordt bovendien het spoor verdiept.

Ook de corridor Schiphol-Utrecht-Nijmegen, onder projectonderdeel PHS Ede, kan rekenen op extra budget. Door hogere kosten voor materiaal en personeel en inflatie komt er 5,4 miljoen euro bij. Eind 2024 wordt het totale project naar verwachting opgeleverd.

Vanaf dit jaar werd ook PHS Nijmegen, het andere projectonderdeel van de spoorcorridor tussen Schiphol, Utrecht en Nijmegen, opgenomen. In 2023 moet de opdracht gegund worden.

In totaal wordt er 3,6 miljard vrijgemaakt voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer vanaf 2023.

Renovatie Cuypershal uitgesteld

De restauratie van de Cuypershal op Amsterdam Centraal wordt uitgesteld tot na 2030 in het Meerjarenprogramma. ProRail verklaarde de aanbesteding voor het restauratiewerk mislukt, omdat de inschrijvingen hoger waren dan het beschikbare budget. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de spoorbeheerder is prioriteit gelegd bij de realisatie van transfervoorzieningen, om ook de uitvoering van het project PHS Amsterdam Centraal te vergemakkelijken. De aanleg van deze voorzieningen vindt plaats tussen 2023 en 2024.

Emplacement Den Haag Centraal pas in 2025 afgerond

Er spelen al langer problemen rondom het project om het emplacement Den Haag Centraal te verbeteren en extra spoorcapaciteit vanaf 2024 toe te voegen. Juridische problemen met de aanbesteding van het project hebben ertoe geleid dat werkzaamheden pas in 2025 worden afgerond. Dat leidt niet tot problemen voor de reiziger, omdat NS in de dienstregeling 2025 meer intercity’s tussen Rotterdam en Leiden via Den Haag HS laat rijden in plaats van Rotterdam-Den Haag Centraal. In het nieuw gepubliceerde Meerjarenprogramma staat 74 miljoen voor dit project klaar.

Maaslijn

Begin 2022 werd bekend dat de elektrificatie van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen niet voor eind december 2024 gereed zou zijn. De oorlog in Oekraïne, stijgende grondstofprijzen en de naweeën van de Coronacrisis speelden hierin een rol. Momenteel wordt er een nieuw aanbestedingsdossier opgesteld, maar een precieze planning blijft uit. Wel staat er 156 miljoen euro gereserveerd voor het project in het MIRT 2023.

Traject Oost

Een meevaller dan voor het project Traject Oost. Het verbeteren van de spoorverbindingen tussen Amsterdam/Schiphol en Frankfurt is goedkoper uitgevallen dan gedacht, waardoor het budget in 2023 wordt teruggeschaald naar 220 miljoen. Veel deelprojecten in dit programma werden al gerealiseerd in de periode 2002-2005. Alleen de spooronderdoorgang van de N226 in Maarsbergen moet nog opgeleverd worden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio 2023 starten en klaar zijn voor het einde van 2025.

Lelylijn

In het MIRT 2023 is ook terug te lezen dat het onderzoek naar de benodigde informatie om een beslissing te vormen rondom de Lelylijn. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen verklaarde dit afgelopen week al in de Tweede Kamer, naar aanleiding van het Telegraaf-interview met ProRail-baas Voppen. Binnen 2 jaar moet de begroting sluitend zijn en moet er een start komen aan de verkenningsfase. Drie miljard is gereserveerd voor de Lelylijn, met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen.

Bekijk het volledige overzicht, inclusief projecten op het goederenspoor, op zusterpublicatie SpoorPro.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Robin van den Bovenkamp

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.