Vakbonden lopen zich warm voor onderhandelingen nieuwe cao NS

Machinist NS, foto NS

De vakbonden bereiden zich alvast voor op de onderhandelingen voor de nieuwe NS-cao die op 10 mei starten. De afgelopen weken hebben ze bij hun leden gepolst wat er volgens hen onderdeel moet worden van de nieuwe arbeidsovereenkomst. Koopkrachtverbetering, zeggen ze bij FNV Spoor. Denk aan de mens achter de NS’er, vinden ze bij CNV.

Bijna alle leden van vakbond FNV Spoor vinden dat de lonen automatisch moeten meestijgen met de prijzen om ervoor te zorgen dat hun salaris op gelijk niveau blijft. Eerder dit jaar pleitte vakvereniging FNV al voor zo’n automatische prijscompensatie.

Een ander voorstel dat FNV Spoor namens de leden gaat inbrengen is het verhogen van de lonen en salarisschalen met 100 euro en het schrappen van de de loontreden voor jonge werknemers tussen de 15 en 21 jaar. Daarnaast gaat de bond voorstellen dat elke medewerker recht krijgt op een vierdaagse werkweek van vier maal negen uur. Ook wil FNV zich hard maken voor verlengen en verbeteren van de Regeling Vervroegde Uitdiensttreding.

‘Systemen lijken belangrijker dan mensen’

CNV-leden vinden vooral dat NS hen het gevoel moet geven dat hun werk zinvol is en dat alle medewerkers meetellen. “Systemen lijken belangrijker dan mensen”, constateert de bond op basis van een enquête onder de leden. Concrete voorstellen gaat de bond binnenkort formuleren.

Vakbond VVMC heeft de afgelopen periode ledenbijeenkomsten gehouden om te polsen wat er leeft onder de lede en is nog bezig met het inventariseren van de input. De bond noemt wel de gestegen kosten van levensonderhoud en de werkdruk als onderwerpen die zeker ter sprake zullen komen aan de onderhandelingstafel.

Moeizame totstandkoming huidige cao

De huidige cao loopt van april 2020 tot 1 juli van dit jaar en kende een zeer moeizame totstandkoming. De onderhandelingen werden in maart 2020 stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Pas vijf maanden later werden ze hervat en toen maakten ook de door NS aangekondigde bezuinigingen deel uit van de gesprekken.

Begin 2021 legde de spoorvervoerder na elf onderhandelingsronden een eindbod neer, waar een meerderheid van de leden van FNV Spoor, CNV Vakmensen, VVMC en VHS een paar weken later mee instemde. In de huidige cao zijn onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 4 procent in drie stappen en een eenmalige uitkering van 200 euro.

Lees ook

Vakbondsleden stemmen in met nieuwe NS-cao

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.