Miljoenen om OV-knooppunten ‘klaar te maken voor de toekomst’

Intercity Den Haag Eindhoven op de Binckhorst (foto: NS)
Beeldbank NS

Er worden de komende jaren miljoenen uitgetrokken om de bereikbaarheid van spoor, weg en water in Nederland te verbeteren. Het Rijk heeft onder meer afspraken gemaakt met regio’s om verschillende stations en stationsgebieden aan te pakken. Dat staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat: “Stations zijn meer dan ooit een belangrijke schakel voor de reiziger. Ze zijn de toegangspoort voor de stad en een snelle en gemakkelijke overstap tussen trein, tram en bus of de fiets. We slaan daarom de handen ineen om op verschillende delen van Nederland deze knooppunten voor het OV klaar te maken voor de toekomst.”

Rijk en regio’s trekken hiervoor gezamenlijk miljoenen uit voor de plannen. Een overzicht:

Aanpak stations(gebieden)

  • De komende vijf jaar komen er op 46 stations in totaal 100.000 fietsenstallingen bij, voor 17 andere stations wordt een studie gestart. De stallingen worden gebouwd bij stations die een belangrijke rol als OV-knooppunt vervullen en op plekken waar veel huizen worden gebouwd. Er wordt bijna 200 miljoen euro uitgetrokken om het aantal fietsenstallingen in 2025 te laten groeien tot 600.000.
  • Er wordt 116 miljoen euro gestoken in en rond station Nijmegen, waar het onder meer makkelijker moet worden om snel over te kunnen stappen tussen trein, bus en fiets. Er komt een aparte fietsverbinding zodat fietsers en bussen elkaar niet meer kruisen.
  • Het stationsgebied van station Zoetermeer kan rekenen op een investering van 21,5 miljoen euro. Er wordt onder meer gewerkt aan een nieuwe stationshal en een verbeterde aansluiting op de brug over de A12.
  • Station Amsterdam Lelylaan krijgt een vernieuwd stationsgebouw dat moet zorgen voor een vergrote sociale veiligheid. Ook worden verbindingen aangepakt die trein, bus, tram en metro beter op elkaar moeten laten aansluiten, onder meer door de realisatie van een tramkeerlus. In totaal wordt 71 miljoen euro uitgetrokken.
  • In ‘s-Hertogenbosch wordt een MIRT-verkenning gestart naar de aanpak van het station. Dit moet inzicht geven in de afspraken en investeringen die nodig zijn op weg naar een belangrijk OV-knooppunt. Voor deze eerste fase is 85 miljoen euro opzij gezet. Een extra perron en nieuwe passerelle boven de sporen moeten meer ruimte bieden voor treinen en reizigers.

Aanpassingen spoor

  • In Eindhoven wordt 50 miljoen euro gestoken in aanpassingen aan het spoor om de groei van treinverkeer mogelijk te maken. Hier wordt verder ingezet op de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitssysteem, waar OV, fiets, slimme mobiliteit, wegen en parkeren beter op elkaar aansluiten.
  • De internationale verbinding met Duitsland wordt verbeterd. Er gaat 15 miljoen euro naar aanpassingen in Venlo en Eindhoven voor een verbinding met Düsseldorf. Er wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt om de verbinding tussen Amsterdam en Berlijn met een halfuur te versnellen en nog eens 10 miljoen euro gereserveerd om de oude spoorverbinding tussen Emmen en Rheine een nieuw leven in te blazen.
  • Om de veiligheid op en om het spoor te verbeteren, wordt daarnaast de komende drie jaar 37,5 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om in totaal 180 onbewaakte spoorwegovergangen aan te pakken. Sinds 2018 zijn 67 NABO’s aangepakt.

Nieuwe OV-verbinding Den Haag

Ook de komst van een nieuwe OV-verbinding tussen Scheveningen, de Haagse wijk Binckhorst en Zoetermeer en Delft is een stap dichterbij. Onderzoek moet uitwijzen of een tramverbinding, lightrail of HOV wordt aangelegd. Vanuit het MIRT wordt hiervoor 150 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 50 miljoen afkomstig is van het Rijk. Daarmee is circa driekwart van de verwachte kosten gedekt, aldus wethouder Robert van Asten tegen Omroep West.

Nieuwbouw Utrecht rond OV-knooppunten

Daarnaast hebben het Rijk, de provincie Utrecht, Utrechtse gemeenten, NS en ProRail afspraken gemaakt om de komende twintig jaar vooral binnenstedelijk en de buurt van nieuwe en bestaande OV-knooppunten te bouwen. Er wordt ingezet op de bouw van 104.000 tot 125.000 woningen en locaties voor ruim 80.000 banen. “Daar horen ook OV- en fietsverbindingen bij en aansluiting op het wegennet”, aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De plannen moeten ook de druk op station Utrecht Centraal verminderen.

Nieuwbouw in Utrecht wordt geconcentreerd rondom OV-knooppunten in een U-vorming gebied, dat loopt van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en USP naar Overvecht. In de regio wordt vooral gebouwd rondom OV-knooppunten in Breukelen, De Bilt, Bunnik, Houten, Vianen, Woerden en Zeist. Het OV- en fietsnetwerk wordt verbeterd om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor de auto, onder meer om verder richting de stad Utrecht te reizen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

2 reacties op “Miljoenen om OV-knooppunten ‘klaar te maken voor de toekomst’”

kees boer|08.12.20|20:48

Het blijkt nu dat in 1953 de gesloten treinverbinding Den Haag met Scheveningen via Wassenaar achterhaald is en als men Zoetermeer wil aanpakken is het nog steeds dieptreurig dat inmiddels dederde stad van Zuid- Holland nog steeds geen intercitystatus heeft

Pat Rick|30.11.20|16:33

We houden ons hart vast bij de projecten rond Utrecht. Keer op keer blijken die meer geld te kosten. Het is vreemd dat de rest van het land hierin mee gaat, terwijl eerst moet blijken dat ze de boel wel op orde krijgen. Laat eerst maar de Uithoflijn een succes worden en terugverdiend zijn. Verder moet eerst de woningdichtheid groter zodat OV(hubs) beter renderen door energieopleverende hoogbouw ipv platte woonwijken van vierkante kilometers, die in de zomer ook nog eens hitte-eilanden worden.