Pleidooi voor actie in EU voor grensoverschrijdende trein

Het Nederlandse kabinet is teleurgesteld dat grensoverschrijdend spoorvervoer niet meer prioriteit heeft gekregen in het Europese klimaatplan, de Green Deal. De Europese Commissie en de gezamenlijke Europese lidstaten kunnen veel doen om aan internationale treinen een stimulans te geven. Uiteindelijk zal dit de schadelijke uitstoot verminderen en bijdragen aan de modal shift. 

Dit staat in een position paper dat het Nederlandse kabinet heeft aangeboden aan Eurocommissarissen Adina Vălean en Frans Timmermans. Het doel van dit paper is om het internationaal personenvervoer per spoor hoog op de Europese agenda te krijgen, zodat dit thema alsnog met prioriteit wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de Europese Green Deal.

Actiepunten

De kwaliteit, de beschikbaarheid, de punctualiteit, de toegankelijkheid en de prijs zijn beslissende factoren bij de keuze voor een vervoersmiddel. Op al die vijf punten valt voor grensoverschrijdend treinvervoer nog wel wat te verbeteren. Het document bevat dan ook tien concrete actiepunten die de Europese spoorsector en de Europese Commissie kunnen oppakken om goede treinverbindingen over landsgrenzen heen aantrekkelijker te maken.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een samenhangend netwerk van internationale treinverbindingen, waarbij het een eerste speerpunt moet zijn om alle Europese steden met meer dan 250.000 inwoners en grote luchthavens binnen 600 kilometer afstand goed op elkaar te laten aansluiten. Verder vraagt het kabinet om steun voor de ontwikkeling van PSO-contracten en daarbinnen afspraken voor kaartverkoop, passagiersrechten en samenwerking.

Op EU-niveau moet de beschikbaarheid van data en interoperabiliteit gegarandeerd worden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van Mobility as a Service, omdat het de aanschaf van kaartjes en informatievoorziening gemakkelijker kan maken. Het position paper geeft meerdere tips om de verkoop van tickets te verbeteren, zoals het betrekken van derden om een competitieve markt te creëren. Het kabinet stimuleert ook dat de Europese Unie nadenkt over maatregelen die de huur van rollend materieel stimuleren, zoals staatshulp of een bijdrage van de EIB, de Europese bank.

Klimaatplannen

De noodzaak om een stimulans te geven aan treinen die niet gehinderd worden door landsgrenzen, wordt ingegeven door drie zaken. Ten eerste het klimaat. In vergelijking met wegvervoer is de trein al beduidend schoner, laat staan in vergelijking met het vliegtuig. Daarnaast is spoorvervoer voor passagiers vaak veiliger en zorgt een modal shift voor een betere levensstandaard en – kwaliteit in Europa.

Daarbij wordt benadrukt in het paper dat de potentie voor grensoverschrijdend OV enorm is, maar dat het huidige aanbod hier nog niet bij aansluit. Internationaal reizen per trein is te vaak niet aantrekkelijk genoeg, omdat er te weinig data of reisinformatie beschikbaar is of omdat het te lastig is om een ticket te krijgen. Verbeteringen in het aanbod bieden dan vooral kansen op afstanden tot 800 kilometer en reizen die circa zes uur duren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.