Rechter: geen garantie op zitplaats met treinkaartje

Reizigers, drukte, treinstation Tilburg
Volle treinen waren voor veel reizigers in december een reden om een klacht in te dienen bij Rover. ProMedia / Inge Jacobs

Een treinkaartje geeft geen garantie op een zitplaats. Het vervoersbewijs geeft de reiziger recht op vervoer van A naar B en ook zonder zitplaats wordt dat doel bereikt. Dit heeft de rechter besloten in een zaak die was aangespannen door ConsumentenClaim tegen NS.

ConsumentenClaim wilde NS via de rechtszaak dwingen om een compensatie te betalen aan reizigers die structureel moeten staan in de trein. Dat is niet gelukt. “Het klinkt misschien niet zo sympathiek, maar de vervoersovereenkomst die bij je kaartje hoort, geeft alleen recht op vervoer”, stelt NS in een reactie. “En niet het recht om een (bepaalde) zitplaats in te nemen.”

Compensatie

Dat was ook het oordeel van de rechter, die oordeelde dat NS de wet niet overtreedt door geen zitplaats te kunnen garanderen. Er wordt namelijk alleen gesproken over ‘het vervoeren van de reiziger’ en dat doel wordt door een trein behaald. De wet maakt niet duidelijk op welke wijze dit vervoer moet plaatsvinden.

ConsumentenClaim spande de zaak in eerste instantie aan uit naam van één reiziger, die een deel van zijn reiskosten terug wilde krijgen. Bij succes zou het bedrijf, dat zich specialiseert in massaclaims, de vraag om compensatie herhalen voor nog tienduizenden andere reizigers. De reizigers die zich hebben aangesloten bij de claim, hoeven nu overigens niets voor de rechtszaak te betalen. ConsumentenClaim werkt via een no cure, no pay-regeling.

Inspanningsverplichting

De rechter vond het ook niet overtuigend dat NS zich niet genoeg ingespannen zou hebben om aan reizigers een zitplaats te bieden. “NS Reizigers heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat zij zich in voldoende mate inspant om het vervoer zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden”, aldus de rechtbank.

NS zelf benadrukt dat staan in de spits nooit helemaal te voorkomen is; vooral vanwege de reizigersgroei en de drukte tijdens de spitsuren. Wel zegt de vervoerder alles uit de kast te hebben gehaald. “NS heeft nog nooit zoveel materieel beschikbaar gehad op het spoor in Nederland.”

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.