Loonstijging

GVB en vakbonden bereiken akkoord over loonafspraken

GVB Tram Amsterdam
Foto: Tram van GVB in Amsterdam Foto: ProMedia.

GVB en de vakbonden FNV Stadsvervoer en CNV hebben overeenstemming bereikt over de loonparagraaf van de cao. Met een ruime meerderheid hebben de leden van de vakbonden ingestemd met het voorgelegde onderhandelingsresultaat, waardoor het nu officieel een akkoord is. De nieuwe cao-loonparagraaf zal van kracht zijn vanaf januari 2023 tot 1 april 2025 en wordt met terugwerkende kracht toegepast.

“We zijn verheugd over deze goede meerjarige afspraken. Op deze manier kunnen we de koopkracht van onze medewerkers behouden, zorgen voor meer zekerheid en stabiliteit op het gebied van arbeidsvoorwaarden, en tegelijkertijd de kwaliteit van het vervoer voor reizigers in Amsterdam waarborgen”, aldus Peter Buisman, directeur HR bij GVB.

In de overeenkomst zijn diverse afspraken vastgelegd. Zo zal het salaris in 2023 en 2024 driemaal nominaal en tweemaal procentueel worden verhoogd. Ook is er een monitoringssysteem opgezet om de koopkracht van de medewerkers te volgen en indien nodig bij te stellen.

Afspraken

Daarnaast zijn er aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot onder andere de reiskostenvergoeding, duurzame inzetbaarheid, loopbaanplanning voor exploitatiepersoneel, afspraken omtrent externe inhuur, het stimuleren van werkhervatting bij langdurig verzuim, en het diversiteits- en inclusiebeleid.

Lees ook:

Auteur: Merijn van Merrienboer