Rechter: uitbetaling toeslag door Connexxion in strijd met cao

Connexxion, bus

Vervoerder Connexxion had op basis van de cao Openbaar Vervoer de toeslagen voor onregelmatige en gebroken diensten van een 63-jarige buschauffeur niet mogen ‘middelen’. Middeling houdt in dat alle onregelmatige en gebroken diensturen van alle roosters bij een vestiging bij elkaar worden geteld, waarna een gemiddelde wordt vastgesteld en verdeeld. De vervoerder moet nu op last van de kantonrechter het te weinig betaalde bedrag voor deze toeslag nog nabetalen.

Connexxion besloot hier in 2013 om de toeslagen voor onregelmatige en gebroken diensten te middelen, na overleg met de Ondernemingsraad. De vervoerder besloot dit op basis van de cao, waarin wordt beschreven dat dat het toegestaan is om toelagen op deze manier te middelen. Dit tot onvrede van een buschauffeur, die meende dat hiermee de cao werd overschreden en dat hij minder uitbetaald kreeg dan waar hij recht op had. Het gaat hier namelijk niet om een toelage, maar om een toeslag.

Fout bedrag

De buschauffeur is van mening dat het oneerlijk is om de toeslagen voor onregelmatige en gebroken diensten (OTGD) op deze manier te verdelen. “Er zijn veel mensen die nooit op zondag werken, nooit in de weekenden werken, niet in de avonduren werken of anderszins afwijkende afspraken hebben met de werkgever op het voor hen geldende rooster”, bracht hij naar voren bij de kantonrechter. “Gevolg hiervan is dat een relatief kleinere groep werknemers meer onregelmatige en gebroken dienst rijdt dan die betreffende collega’s. Dat is niet fair.”

Als 50-plussers kwam de buschauffeur tevens in aanmerkingen voor een vaste toeslag voor de uitbetaling voor de OTGD. De inmiddels gepensioneerde buschauffeur had berekend dat hij circa 331,45 euro per maand had moeten krijgen voor onregelmatige diensten en 51,25 euro aan gebroken diensten. In werkelijkheid heeft deze chauffeur 248,41 euro per maand en 49,63 euro per maand ontvangen in 2014 en 2015.

Cao

In de ogen van de buschauffeur heeft Connexxion helemaal het recht niet om de persoonlijke toeslagen van de hele stalling bij elkaar op te tellen en die dan te verdelen. Bij toeslagen gaat het namelijk om een ‘vaste financiële vergoeding op grond van persoonlijke prestaties of omstandigheden.’ Omdat het hier om persoonlijke prestaties gaat, moeten de verdiensten van deze onregelmatige diensten ook gegeven worden aan de medewerkers die hiervoor hebben gewerkt.

Connexxion verweerde zich tijdens de rechtszaak door te stellen dat in de cao ook wordt gesproken over een ’toelage voor gebroken diensten’. Dit lijkt te suggereren dat het wel degelijk toegestaan is om de toeslag van de specifieke medewerker te berekenen op basis van de gemiddelde toeslag van de hele stalling. Bovendien zou Connexxion er bewust voor hebben gekozen om toeslagen niet meer persoonlijk vast te stellen. “Inherent aan een besluit tot middeling van de OTGD is dat sommige werknemers erop vooruit gaan en andere werknemers erop achteruit gaan”, stelt de vervoerder. Met name omdat dit in de hele organisatie is toegepast, moet de belangenafweging in een breder perspectief worden geplaatst.

Rechter

Hoewel de rechter erkende dat Connexxion het recht had om de toelage voor onregelmatige en gebroken diensten uit te betalen op basis van het persoonlijke dienstrooster óf op basis van het totale dienstenpakket van de stalling, heeft de vervoerder er in dit geval geen rekening mee gehouden dat werknemers van 50 jaar of ouder recht hebben op een vaste toeslag. In een rooster met zowel 50-plussers als 50-minners, heeft de buschauffeur recht op een toeslag op basis van het eigen dienstenpakket. De rechter heeft de vervoerder opgelegd om een nabetaling te doen aan de buschauffeur en de vervoerder draait ook op voor de proceskosten.

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.