Voorspellende waarde van data ideaal voor optimalisatie OV

Data, 9292, Translink

Op het gebied van openbaar vervoer is veel winst voor vervoerders, overheden én reizigers te behalen in het combineren van de data die over OV-reizen wordt verzameld. Dan gaat het namelijk ineens over miljarden OV-reizen van miljoenen reizigers en hun reisgedrag en reiswensen, over te verwachten én geconstateerde pieken en dalen in het OV, over welke factoren van invloed zijn op het OV-gebruik en nog veel meer. Data leveren nieuwe inzichten en zijn de basis voor slimme oplossingen en maatregelen. 9292 en Translink delen de data die ze verzamelen om zo het OV te optimaliseren.

Data die 9292 en Translink verzamelen, komen vanzelf ten goede aan de miljoenen reizigers in Nederland. Tijdens hun duo-presentatie op het Congres BusVision 2016 delen Susan Zethof (Relatiemanager bij 9292) en Roy van den Berg (Informatiedienst regisseur bij Translink) hun kennis met de bezoekers en vertellen zij over de waarde van data voor de (beleidsmakers bij de) openbaar-vervoerssector en overheden.

De data die Translink en 9292 delen, kunnen door vervoerders en overheden gebruikt worden om hun kennis over het OV en de reizigers te vergroten. Doel is om op basis van reisadviezen de reizigersstromen te kunnen voorspellen, te begrijpen hoe materieel in het OV optimaal benut kan worden, meer te weten komen over welke factoren van invloed zijn in het omzetten van een reiswens naar daadwerkelijk reisgedrag en om te onderzoeken welke mogelijkheden de gegenereerde data verder bieden. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

9292

9292 geeft dagelijks bijna 2 miljoen reisadviezen af, voornamelijk via apps, website en een klein deel per telefoon. Die opgevraagde informatie gebruikt 9292 als een indicatie voor het aantal mensen dat met het openbaar vervoer naar een evenement gaat en biedt inzicht in de behoeftes aan bepaalde vormen van openbaar vervoer, de populariteit van een opstapplaats, de soorten vervoerders of reisproducten waarover een advies wordt gezocht.

Ook kan 9292 aantonen of weersomstandigheden van invloed zijn op intenties om te reizen met het openbaar vervoer. Een vervoerder kan bijvoorbeeld op basis van opgevraagde reisadviezen naar een evenement inschatten of er versterkingsritten nodig zijn.

De data van 9292 verkrijgt de reisinformatiedienst omdat reizigers op 9292 uitzoeken hoe ze van hun vertrekpunt naar hun bestemming kunnen reizen. Op die wijze bezit de reisinformatiedienst data over het begin- en eindpunt van de geplande reis, over reisdata, tijden, soorten vervoerder(s) en gewenste modaliteiten. De combinatie van deze informatie is bijvoorbeeld heel nuttig voor overheden en vervoerders.

Translink

Met ruim 2 miljard transacties per jaar van meer dan 14 miljoen consumenten die met de OV-chipkaart reizen, verzamelt ook Translink een grote hoeveelheid data. Specifiek gaat het over het reisgedrag en -profielen van bijna 8 miljoen reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart en ruim 6 miljoen reizigers met een anonieme OV-chipkaart die op verschillende plekken in het land in- en uitchecken, de klantenservice benaderen met vragen, of online hun zaken rond het gebruik van de OV-chipkaart regelen. De verzamelde data geven ook een waardevol beeld over het betalingsverkeer, soorten reizen in het OV, abonnementgebruik, trajecten, overstapgedrag en knooppunten.

Translink bezit daardoor dus veel data die verzameld wordt met behulp van de miljoenen persoonlijke en anonieme OV-chipkaarten die in Nederland in de omloop zijn. Die data is bijvoorbeeld waardevol voor OV-bedrijven die daarmee hun dienstregeling kunnen optimaliseren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar tot individuele personen. Privacy blijft daardoor gewaarborgd. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Translink kan deze voor relevante partijen op maat aanbieden via haar eigen Informatie- en Analysedienst.

Rol in het openbaar vervoer

Translink en 9292 zijn belangrijke spelers in het openbaar vervoer. 9292 kent iedereen als dé reisplanner die reizigers heldere adviezen en informatie geeft voor hun reis met het openbaar vervoer. Dit zijn dagelijks al snel 2 miljoen reisadviezen. Translink is bekend als de verbindende kracht achter de OV-chipkaart. Als knooppunt voor het betalingsverkeer in het OV verwerkt Translink jaarlijks ruim 2 miljard transacties. Beide organisaties doen echter nog veel meer en hebben daarmee een belangrijke rol voor de wereld van het openbaar vervoer. Translink en 9292 genereren door hun werkzaamheden veel waardevolle data die zij voor verschillende situaties inzetten.

BusVision, banner

9292 en Translink zullen meer over de mogelijkheden en kansen voor open data in het OV vertellen tijdens het Congres BusVision 2016, 12 -13 oktober in Houten. Registreer je nu snel voor dit evenement. 

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Voorspellende waarde van data ideaal voor optimalisatie OV”

Aart Roest|29.09.16|12:54

Deze dataverzameling, behorend aan de reizigers, kan worden gebruikt. Maar de gehele verzameling is eigenlijk te veel: overal worden steekproven gebruikt ! Er wordt echter iets over het hoofd gezien, dat veel aantrekkelijker gevolgen heeft voor de reizigers: Combineer (logisch, procedureel) de in-, uit-, om- en betaal-check paaltjes, zuilen en poortjes. Dan hoeft er bv.niet twee keer gecheckt om één keer over te stappen naar een andere vervoerder, of twee keer gecheckt bij wisselen na de spits.

Antoine Berben|27.09.16|22:40

Volgens mij zijn die date eigendom van de reizigers en dus mogen de bedrijven wel eerst eens heel erg duidelijk maken wat ze met al die data gaan doen, bijvoorbeeld ook duidelijk maken of ze die data aan derden gaan verkopen bijvoorbeeld. Zolang hier geen helderheid over is geboden vind ik dat dit hele verhaal niet door kan gaan.
Ook dienen de bedrijven mogelijkheden te bieden omtrent de mate van gebruik van de data zoals door de andere 2 schrijvers al is aangegeven.

Gilles Ampt|27.09.16|15:52

Prima om kansen te benutten om OV-dienstverlening te optimaliseren. Maar laten we het belang van privacy-bescherming van individuele reizigers niet onderschatten. Het anonimiseren van reisgegevens is goed en belangrijk, maar is niet genoeg als maatregel voor het mogen koppelen en doorleveren van databestanden. De wet stelt meer eisen. Werk tegelijkertijd aan het imago van het OV. Wees daarom transparant naar reizigers over het gebruik van hun reisgegevens. Biedt reizigers privacy-keuzes aan.