Bart Schmeink: focus op duurzaam en vraaggestuurd OV

Directeur, Bart Schmeink, Connexxion

De focus moet de komende jaren op duurzamer en volledig vraaggestuurd OV liggen. De eerste ontwikkelingen van het vraaggestuurde OV zullen daarbij in de dunbevolkte gebieden te zien zijn. Dat zei directeur Bart Schmeink van Connexxion donderdag tijdens het SkVV-congres ‘Van opdoeken naar oppakken’ over het opheffen van de stadsregio’s.

Het OV zou in de toekomst qua duurzaamheid zelfs wel eens ingehaald kunnen worden door de auto, voorspelt Schmeink. “Door grote technologische ontwikkelingen maakt de auto sprongen vooruit in verduurzaming. Ik verwacht dat de auto in de toekomst groener zal zijn dan het OV.”

Bezuinigingen

De bezuinigingen dwingt de OV-sector volgens Schmeink tot verregaande rationalisatie. Technologische ontwikkelingen zullen daarbij een belangrijk drijfveer voor het OV zijn, zo voorspelt hij. “Kijk naar Uber. Dit bedrijf is succesvol geworden door data inzichtelijk te maken.”

Daarom moet volgens hem in de komende jaren de focus liggen op duurzamer en volledig vraaggestuurd openbaar vervoer. Om dit mogelijk te maken is er volgens hem een integrale visie van de overheid nodig, duidelijke financieringsstromen en flexibiliteit in budgetten. Schmeink: “De overheid dient alleen subsidie te geven aan het openbaar vervoer als het niet anders kan. De subsidie moet worden weggehaald bij het hoofdrailnet.”  Daarnaast zouden overheden meer ruimte aan de markt moeten geven door ruimte voor innovatie in de concessies te creëren.

Technologische ontwikkelingen

Het huidige OV voldoet volgens de directeur niet meer. “Het is maatschappelijk niet acceptabel en niet duurzaam. Het OV dient gedreven te worden door de veranderende vraag, technologische ontwikkelingen en duurzaamheid. Het OV zal in de toekomst helemaal vraaggestuurd zijn, te beginnen in de dunbevolkte gebieden”, zo voorspelt hij.

Los van het scholierenvervoer in de ochtend is het openbaar vervoer in de dunbevolkte gebieden volgens Schmeink “ronduit bedroevend”. Het OV dient te worden ingericht naar de economische en demografische ontwikkelingen die ontstaan door verstedelijking. “De steden en de NS krijgen meer en meer te maken met vraag gestuurd openbaar vervoer, want daar zit de markt.”

Opheffing stadsregio’s

De Eerste Kamer stemt op 15 of 16 december over het wetsvoorstel ter afschaffing van de stadsregio’s. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, dan verdwijnen de stadsregio’s op 1 januari 2015. Dat betekent dat de verkeer en vervoerstaken vanaf dat moment voor een groot deel bij de provincies komen te liggen. Amsterdam en Den Haag-Rotterdam zijn hierbij uitzondering op de regel. Zij krijgen als metropoolregio’s zeggenschap over het regionaal openbaar vervoer.

Eindhoven heeft als opvolger van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) de Metropoolregio Eindhoven opgericht. Dit orgaan krijgt echter geen zeggenschap over het OV. Vanuit een economisch opzicht zal het zich wel bezighouden met ruimte en bereikbaarheid.

Aanbestedingskennis

Schmeink sprak tijdens het congres de hoop uit dat de kennis van de stadsregio’s op OV-gebied niet verloren gaat. “Er zit veel aanbestedingskennis bij de stadsregio’s. Ik ben bang dat die kennis bij het opheffen van de stadsregio’s gaat verschalen. Dit is een behoorlijke reorganisatie.”

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

4 reacties op “Bart Schmeink: focus op duurzaam en vraaggestuurd OV”

Derk Van Dorth|10.12.14|11:35

Het Hoofdrailnet wordt in het geheel niet gesubsidieerd, NS Reizigers betaalt juist een ieder jaar steeds hoger oplopende infraheffing

Eduard de Jong|09.12.14|13:46

Schmeink is weer de volgende schreeuwer zonder kennis van zaken. Het hoofdrailnet krijgt inderdaad geen cent subsidie. En bij het GVB heeft Schmeink zodra het maar even kon, al zijn hielen gelicht. De subsidie is aanzienlijk gekort, en zo ook is het lijnennet ingekrompen. De kennis bij de stadsregio’s is van bedroevende kwaliteit. Er wordt daar alleen naar kosten gekeken. Vervoersontwikkeling is een onbekend begrip. Voor Schmeink is nog wel een baantje bij Uber: zonder loonsubsidie!

Ricardo Boulanger|08.12.14|10:46

Schmeink heeft bij het GVB ook geroepen dat hij af wilde van de subsidie. Zonder subsidie ben ik niet meer afhankelijk van de opdrachtgever(SRA) Vervolgens is hij akkoord gegaan met bijna een halvering van de subsidie.
(On)rendabele lijnen zijn opgeheven en geen vraaggestuurd vervoer voor in de plaatsgekomen. Gelijk daarna is hij naar Connexxion vertrokken. In zijn korte periode bij het GVB liet hij zien steeds weer ideeen horen er aan te beginnen en halverwege het te laten afweten.

Paul Lamote|06.12.14|11:45

Ik zie weer keer op keer de term “vraaggestuurd vervoer”, maar er is niemand die tot op de dag van vandaag kan uitleggen hoe dergelijk vervoer er in de praktijk uitziet.

Vreemd wordt het als er gesproken wordt over “de NS krijgen meer en meer te maken met vraag gestuurd openbaar vervoer”. Treinen op afroep of zo?

Dan de opmerking “de subsidie moet worden weggehaald bij het hoofdrailnet”. Wel het hoofdrailnet wordt momenteel niet gesubsidieerd.