'geen melkkoe'

Milieuclub: gemeenten, trap niet in deze parkeermythen

Foto: bord voor betaald parkeren
Volgens Natuur&Milieu wordt de invoering van betaald parkeren onterecht geremd door misvattingen. Foto: Shutterstock, Laurens Jobse.

Volgens milieuorganisatie Natuur&Milieu (N&M) heersen er veel misvattingen over de invoering van betaald parkeren. Dit kan gemeenten ontmoedigen om betaald parkeren in te voeren, terwijl die maatregel volgens de organisatie juist “cruciaal” is voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van gemeenten. Volgens N&M is het bijvoorbeeld niet zonder meer waar dat parkeren een ‘melkkoe’ is voor overheden.

Volgens Natuur&Milieu willen veel gemeenten wel meer ruimte voor groen, betere bereikbaarheid en minder luchtvervuiling, maar stuit (bijpassend) parkeerbeleid op weerstand bij burgers, winkeliers en politici. “Hardnekkige ideeën over parkeren – dat het nodig is voor economie, bedrijvigheid en wonen – leiden nu vaak tot stagnering van verandering.”

Een van die ideeën is dat gemeenten veel verdienen aan betaald parkeren. Dit komt volgens N&M omdat we niet goed weten hoeveel parkeren gemeenten werkelijk kost. In 2006 is hier voor het laatst onderzoek naar gedaan. “Destijds bleek dat de werkelijke financiële kosten voor parkeren in Nederland twaalfmaal hoger lagen dan de door gemeenten gerapporteerde kosten: 4 miljard euro in plaats van de gerapporteerde 327,6 miljoen euro”, aldus N&M. De inkomsten waren een stuk minder: 1 miljard euro. Ook worden kosten zoals het aanleggen van een parkeerplaats soms van ander potje betaald, zoals wegonderhoud. In andere woorden: het zou zomaar kunnen dat parkeren gemeenten meer kost dan oplevert, maar zeker weten doen we het niet.

Winkeliers

Een andere ‘mythe’ is dat winkeliers omzet mislopen door de invoering van betaald parkeren. Volgens N&M overschatten winkeliers de hoeveelheid bezoekers dat met de auto komt. “Daarnaast geven mensen die met de auto komen per keer wel meer uit, maar komen ze veel minder vaak dan voetgangers en fietsers. Het resultaat is dus dat uiteindelijk winkeliers meer verdienen aan voetgangers en fietsers.” Ook draagt een mooi en bewandelbaar winkelgebied bij aan de inkomsten, volgens de onderzoekers. “Het is dus belangrijker dat winkeliers zich richten op de vraag: hoe maken we het winkelgebied aantrekkelijk.”

Al dat autoverkeer beperkt de bereikbaarheid juist door files en ruimtegebrek. En waar is de bereikbaarheid voor de voetganger, die fietser, de ov-reiziger?

Tenslotte heeft de milieuorganisatie zich gebogen over de vraag of er veel parkeerplaatsen nodig zijn bij woningbouw. “Wij hebben vastgesteld dat dit wereld op zijn kop is. Woningbouw wordt juist tegengehouden door de eis van een ruim aanbod van parkeerplekken”, zo stellen de onderzoekers. “In Nederland ligt de parkeernorm hoog, vaak hoger dan het autobezit in de wijk. De hoge parkeernormen drijven de prijs van de woningbouwprojecten op.” En voor de bereikbaarheid zijn al die parkeerplekken niet nodig, denkt de organisatie. “Al dat autoverkeer beperkt de bereikbaarheid juist door files en ruimtegebrek. En waar is de bereikbaarheid voor de voetganger, die fietser, de ov-reiziger? Het is effectiever om per vervoerswijze een score te geven op bereikbaarheid”, aldus Natuur&Milieu.

Taal en beleidsvorming

Natuur&Milieu raadt gemeenten dan ook aan om het niet alleen te hebben over parkeerdruk en parkeernormen, maar ook de “eerlijke verdeling van bereikbaarheid” te noemen in hun communicatie. “Taal is een belangrijk onderdeel in beleidsvorming.” Ook vindt de organisatie dat gemeenten beter inzicht moeten geven in de kosten en opbrengsten van parkeren, om misverstanden tegen te gaan. Ten slotte moeten gemeenten winkeliers beter meenemen in de kosten en baten van betaald parkeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Laura Houtenbrink