Personeelstekort

Best slaat andere weg in om druk op leerlingenvervoer te verminderen

Van Driel-bussen
Van Driel is Best verantwoordelijk voor de uitvoering leerlingenvervoer. Foto: Van Driel

De gemeente Best wil volgend jaar starten met twee pilots: Snelbinders en De Reiskoffer. Bij de eerste pilot leren kinderen zelfstandig naar school te fietsen met een e-bike, bij de tweede pilot leren ze zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. Best hoopt hiermee de druk op het leerlingenvervoer te verminderen. 

Ook vervoerder Van Driel, in Best verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer, kampt namelijk met een tekort aan personeel. “De tekorten leggen een zware last op de planning van het leerlingenvervoer”, schrijft het college van burgemeester en wethouders (B&W) in het raadsvoorstel om een nieuwe verordening vast te leggen.

Ook is er volgens het gemeentebestuur een groeiende behoefte om vanuit het leerlingenvervoer de zelfredzaamheid te vergroten. Daarom gaat de gemeente volgend jaar gesprekken voeren met ouders die leerlingenvervoer aanvragen voor hun kind. “Onduidelijkheden kunnen hierdoor vooraf worden weggenomen, maar bovenal kan er met ouders een leerlingen besproken worden of en hoe er gewerkt kan worden aan de zelfstandigheidsbevordering.”

Addertje

Wel zit er nog een addertje onder het gras, zo waarschuwt het college: er is namelijk geen garantie dat de maatregelen het gewenste effect zullen hebben. De kans bestaat dat de druk op het leerlingenvervoer hetzelfde blijft of zelfs toeneemt. “De arbeidskrapte neemt vooralsnog alleen maar toe”, zegt het college. “Met de beleidskeuzes proberen wij deze krapte op te vangen, maar of dit in de praktijk zo uit moet de tijd uitwijzen.”

Desalniettemin is Maurits van Driel, directeur van het gelijknamige vervoersbedrijf, blij dat er geprobeerd wordt om op deze manier de druk van de ketel te halen. “Het is goed dat kinderen die zelfstandig kunnen reizen ook zelfstandig gaan reizen”, zegt hij tegenover deze site.

Volhouden

Of de pilots ook daadwerkelijk het gewenste effect zullen hebben, is volgens Van Driel afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen die eraan meedoen. “En hoeveel leerlingen het volhouden”, voegt hij daar nog aan toe. “Dan kan het het zeker druk van de ketel halen.”

Tijdens de raadsvergadering van maandag 10 juni wordt de nieuwe verordening leerlingenvervoer voorgelegd aan de gemeenteraad.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is redacteur van Mobiliteit.nl en TaxiPro.