Loopagenda

Provincie Groningen trekt portemonnee om lopen te stimuleren

Winkelstraat met voetgangers in de stad Groningen. Foto: Shutterstock, Wolf-photography

Lopen is gezond, duurzaam, goedkoop en makkelijk, reden voor de provincie Groningen om inwoners ertoe aan te zetten dat vaker te doen. In de Loopagenda 2024-2027 staan plannen om de omgeving beter en veiliger in te richten voor voetgangers, onder het motto ‘Samen stappen zetten’. Er is 1 miljoen euro voor uitgetrokken.

Voor aanpassingen die de infrastructuur veiliger, aantrekkelijker of toegankelijker maken, wordt een subsidieregeling in het leven geroepen. Het kan dan gaan om een bruggetje over een sloot, de aanleg van een voetpad of het weghalen van een obstakel. Gemeenten krijgen ondersteuning om voorzieningen als het openbaar vervoer, winkelcentra en onderwijsinstellingen beter te verbinden voor voetgangers. Ook komt er geld beschikbaar voor het aanleggen en onderhouden van “dorpsommetjes”.

Verder komen er speciale programma’s om wandelen te stimuleren en bedrijven aan te moedigen werknemers meer te laten bewegen. Op het vlak van verkeersveiligheid wordt beoordeeld in hoeverre het veilig is provinciale wegen lopend over te steken.

De eerste

Groningen is volgens gedeputeerde Johan Hamster (mobiliteit, ChristenUnie) de eerste provincie die actief met beleid voor de voetganger aan de slag gaat. Daarnaast wordt landelijk gewerkt aan het Nationaal Masterplan Lopen.

Volgens Hamster gaat er terecht veel geld en aandacht naar de fietser, automobilist en ov-reiziger in Groningen, maar “is lopen de meest gezonde, duurzame, goedkope en toegankelijke vorm om je te verplaatsen. Samen met gemeenten, Routebureau Groningen en andere partners stimuleren we Groningers om vaker te lopen en te wandelen.”

De benenwagen is volgens de provincie een goede manier om de ‘pronkjewailen’ in Groningen te ervaren, al dan niet via het provinciale wandelnetwerk van ruim 3000 kilometer lang.

Onderwerpen: ,

Auteur: Erik Verheggen

Hoofdredacteur Mobiliteit, ProMedia Group