Pas in 2018 besluit over kwartierdienst op hele Valleilijn

Valleilijn, station Amersfoort

De provincie Gelderland zal pas volgend jaar een besluit nemen over de realisatie van de kwartierdienst op de hele Valleilijn. Eerst laat de provincie de infrabeheerder ProRail nog een planstudie uitvoeren naar de mogelijke gevolgen voor de omgeving en de financierbaarheid van deze kwartierdienst. Dit schrijven de Gedeputeerde Staten in Gelderland in een brief aan de Provinciale Staten.

Eigenlijk zou uiterlijk aan het einde van dit jaar de beslissing vallen over de mogelijkheid om vanaf 2021 elk kwartier een trein te laten rijden op de gehele Valleilijn. ProRail, Connexxion en de provincie Gelderland schreven namelijk al in november vorig jaar dat het technisch mogelijk is om het hele traject geschikt te maken voor de frequentieverhoging. Maar toch hebben risico’s en afwegingen over deze frequentieverhoging het nu nodig gemaakt dat er nog een extra studie wordt uitgevoerd.

Financiële bijdrage

De provincie Gelderland zelf is groot voorstander van de kwartierdienst op de hele Valleilijn. Maar het overheidsorgaan wil via de planstudie eerst verschillende afwegingen en risico’s beter in beeld krijgen. Ook moet dit de financierbaarheid duidelijker maken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil zich tot nog toe niet vastleggen op een financiële bijdrage hiervoor. De infrastructurele maatregelen die nodig zijn voor realisatie van de kwartierdienst kost – inclusief het uitvoeren van de studie – zo’n 16 miljoen euro.

Dit betekent geenszins dat het Rijk helemaal niet wil meebetalen aan de maatregelen die nodig zijn om meer treinen te laten rijden. Volgens de provincie heeft het ministerie onlangs laten weten bij een zogenaamde ‘vrijval’ van middelen opnieuw te willen overwegen om mee te betalen aan de realisatie van deze kwartierdienst. Volgens Gelderland zal er weer geld beschikbaar komen als de concessie in 2021 opnieuw wordt aanbesteed.

Herbestemming geld

Dit komt omdat het ministerie en de provincie samen een bedrag beschikbaar hebben gesteld, waarmee de huidige vervoerder Connexxion twee nieuwe treinen heeft kunnen kopen. Deze treinen zullen aan het einde van dit jaar worden ingezet op de Valleilijn. In 2021 moeten die treinen overgenomen worden door een eventuele nieuwe vervoerder, die op dat moment het boekwaarde-bedrag voor die treinen terugbetaald aan de provincie Gelderland.

Het gaat hier om een bedrag van ongeveer 8,5 miljoen euro, waarvoor de helft voor het Rijk is en het restant voor de provincie zelf. “Zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als de provincie Gelderland moet bezien of die bedragen mogen worden ingezet voor de infrastructurele maatregelen aan de Valleilijn die de kwartierdienst mogelijk maken”, schrijven de Gedeputeerde Staten. Ook de Provinciale Staten moeten deze investeringen dan nog goedkeuren.

Klachten

De studie van ProRail moet bovendien inzicht geven in de risico’s van deze frequentieverhoging, waarvoor wordt gevreesd in Ede, de plaats waar de infrastructurele aanpassingen gedaan worden. Omwonenden van het spoor hebben aangegeven zich zorgen te maken over mogelijke extra overlast vanwege de extra treinen. Daarom wordt in de studie aandacht geschonken aan de gevolgen voor geluid, trillingen en de consequenties voor het mogelijke sluiten van overwegen.

De provincie verwacht dat de planstudie van ProRail – waarvoor een miljoen euro beschikbaar is – begin 2018 is afgerond. Dan zal de provincie ook met een financieringsvoorstel komen voor de realisatie van de kwartierdienst, daarbij rekening houdend met de beschikbaarheid van middelen van Rijk. Als de resultaten van de studie positief zijn, is het nog steeds de planning om de kwartierdienst in 2021 te hebben gerealiseerd.

Technische aanpassingen

In november lieten ProRail, Connexxion en de provincie weten welke maatregelen en aanpassingen aan het spoor nodig waren om een kwartierdienst op de hele Valleilijn te realiseren en meldden ze dat dit technisch mogelijk is. De drie partijen zijn allemaal enthousiast over de frequentieverdubbeling, omdat de treinen vaak erg druk zijn en de verwachting is dat het aantal reizigers in die regio nog verder zal stijgen.

ProRail heeft in 2016 al verschillende aanpassingen gedaan aan het spoor en bereidt momenteel maatregelen voor in 2020 moeten worden uitgevoerd. Daarmee worden al stappen gezet om deze frequentieverhoging te realiseren en die maatregelen worden gefinancierd door het ministerie en de provincie uit middelen van het oude coalitieakkoord. “Deze maatregelen zijn sowieso noodzakelijk voor een kwartierdienst op de hele lijn”, schrijven de Gedeputeerde Staten.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Pas in 2018 besluit over kwartierdienst op hele Valleilijn”

kees boer|08.03.17|16:37

Een verwoede wens dat de treinen door kunnen naar arnhem toch vroeger toch ook ?

Arco Sierts|07.03.17|19:51

… overigens hebben de reeds uitgevoerde studies het uitvoeringsbedrag teruggebracht van 46,6 miljoen naar 15 miljoen. Dat zijn qua kosten/baten dus wel nuttige studies geweest!

Arco Sierts|07.03.17|19:17

Een miljoen voor de planstudie? Zo, daar gaat flink gestudeerd worden…