Dijksma: spitstreinen als eerste geschrapt bij verstoringen op spoor

Intercity's, passeren

NS en ProRail schrappen bij verstoringen op het spoor als eerste de spitstreinen, zodat het reguliere basisaanbod in ieder geval in stand kan blijven. Daardoor is de uitval van deze treinen, die NS op drukke trajecten inzet, beduidend hoger dan die van de reguliere treinen. Dit laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu weten naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA).

Cijfers van ProRail over 2016 toonden onlangs aan dat de extra spitstreinen die NS inzet tot drie keer vaker uitvallen dan de reguliere treinen. Volgens de spoorvervoerder is de uitval bij deze extra spitstreinen 6,5 procent in vergelijking van 1,8 procent bij normale treinen, fors hoger dus. Alleen de uitval van de Intercity Direct-treinen is hoger en ligt rond de 8 procent.

Vertraging en uitval

Van Helvert vroeg de staatssecretaris een oordeel te vellen over de hoge uitval van deze treinen. Dijksma antwoordde dat deze treinen net zo goed meetellen in het uiteindelijke oordeel over de prestaties van NS, omdat uitval altijd hinder oplevert voor reizigers. Volgens de staatssecretaris zal NS daarom niet lichtvaardig besluiten om de spitstreinen vaker te laten uitvallen. “Enerzijds omdat dit vervelend is voor de reizigers, anderzijds omdat dit negatieve invloed heeft op de prestatie-indicator reizigerspunctualiteit, waarop ik hen zo nodig kan afrekenen.”

Dijksma verdedigde NS door te melden dat het schrappen van treinen soms de beste optie is om de hinder voor reizigers zo beperkt mogelijk te houden. Hierdoor komt er namelijk meer ruimte in de dienstregeling voor de reguliere treinen. Ze ontkende dat de stiptheid minder was dan bij de reguliere treinen. De aankomstpunctualiteit zou namelijk 89,4 procent zijn; net boven het landelijke gemiddelde van 88,9 procent. Over de precieze cijfers wil de staatssecretaris nog geen uitspraken doen, omdat ze zich pas een oordeel wil vormen nadat NS een formele verantwoording heeft gegeven met de definitieve cijfers.

Reizigers

Nadat duidelijk werd hoeveel spitstreinen er uitvielen, concludeerde reizigersorganisatie Rover dat er door de uitval van twee treinen per uur gedurende twee spitsuren in de drukste richting circa 1000 reizigers zouden worden gedeputeerd. Na navraag van Dijksma, heeft NS op basis van in- en uitcheckgegevens een schatting gemaakt van het aantal reizigers dat een spitstrein heeft moeten missen en dat kwam uit op circa 100 reizigers per spitstrein in de spitsrichting.

Bovendien schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer dat er in het geval van uitgevallen spitstreinen vaak binnen een kwartier weer een trein komt, dat NS reizigers op de hoogte stelt van vertragingen door actuele reisinformatie en dat reizigers hun geld kunnen terugkrijgen. Wel benadrukt ze op basis van vragen Van Helvert dat reizigers gewoon mogen rekenen op alle treinen die in de dienstregeling vermeld zijn. Ze ontkent stellig dat de spitstreinen gezien moeten worden als een ‘geste’ van NS aan de reizigers. “Ik beoordeel NS op de prestaties op het hele netwerk.”

Andere concessieverleners

Het Tweede Kamerlid wilde ook graag dat er een vergelijking werd getrokken tussen de prestaties van NS en regionale concessiehouders. Dijksma antwoordde geen concessiehouder te zijn hier en dus geen formele relatie te hebben met andere spoorvervoerders zoals Arriva, Syntus en Connexxion. Wel erkende ze dat zij vaak beter opereren op het gebied van punctualiteit. “Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de intensiteit en/of complexiteit van de dienstverlening minder is dan op het hoofdrailnet.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.