Gemeenteraden bundelen krachten voor Kennemerlijn

DDZ-trein, NS, station Haarlem

ChristenUnie- en CDA-fracties in Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar willen de krachten van de gemeenteraden in de regio bundelen om te voorkomen dat de dienstregeling van de sneltrein tussen Haarlem, Uitgeest en Alkmaar (Kennemerlijn) in 2016 verslechterd. NS kondigde begin dit jaar aan de sneltrein te willen vervangen door een stoptrein. In de daluren zouden bovendien nog maar twee in plaats van vier treinen per uur gaan rijden tussen Haarlem en Uitgeest. De partijen zijn tegen de plannen.

De lokale partijen stellen voor aan de gemeenteraden om een gezamenlijke raadsinformatiemarkt te organiseren. Daar worden alternatieven besproken die het openbaar vervoer in de regio juist verbeteren. NS wordt uitgenodigd om de plannen te verdedigen en op de alternatieven te reageren. Daarnaast wordt de provincie uitgedaagd haar aandeel te leveren om meer reizigers te trekken door het verbeteren van busaansluitingen en met ruimtelijke ontwikkelingen rondom stations.

Bezwaren

Frank Visser, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem: “Veel politieke partijen in de regio hebben in de afgelopen maanden hun bezwaren geuit tegen de plannen van NS. Ook steunden zij diverse acties van reizigersorganisaties. Inmiddels heeft NS de plannen gelukkig met één jaar uitgesteld. De plannen zijn echter nog niet van tafel en worden mogelijk eind 2015 alsnog doorgevoerd. Het is daarom wat ons betreft nu tijd voor een gezamenlijke actie.”

ChristenUnie en CDA zien kansen om de dienstregeling juist uit te breiden nu het aantal inwoners in dit deel van de Randstad groeit. “Recent heeft een provinciale Taskforce een rapport uitgebracht dat wijst op kansen voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling en vervoersgroei rond de Kennemerlijn. Ik wil weten wat de provincie nu concreet gaat doen”, aldus Rob Toman, gemeenteraadslid voor het CDA in Beverwijk.

Dienstregeling

De partijen wijzen er op dat het uitkleden van de spoordienstregeling op een heel slecht moment komt. Leen de Winter, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Velsen: “De Velsertunnel gaat in 2016 in verband met groot onderhoud negen maanden dicht. Voor de auto ligt er een uitgewerkt bereikbaarheidsplan met o.a. calamiteitenbogen en aangepaste bewegwijzering. Maar er is nog geen plan voor het openbaar vervoer.”

Kees Romeijnders van CDA Heemskerk: “NS zou volgens ons juist gedurende deze onderhoudsperiode door een aantrekkelijke dienstregeling en bijbehorende arrangementen reizigers de trein in kunnen lokken in de hoop dat het aantal reizigers hierna structureel op een hoger niveau blijft. Hierdoor zouden ook de verwachte knelpunten op de weg gedurende de sluiting van de Velsertunnel kunnen worden beperkt.”

Raadsinformatiemarkt

Het voorstel voor de raadsinformatiemarkt wordt de komende week ingediend bij alle gemeenteraden. De bedoeling is de raadsinformatiemarkt nog dit najaar te organiseren.

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “Gemeenteraden bundelen krachten voor Kennemerlijn”

Paul Lamote|07.09.14|16:37

Dezelfde regionale overheden die nu lopen te klagen concurreren op dit moment met zwaar gesubsidieerde parallelle busverbindingen de trein kapot. Als ze de treinverbindingen op peil willen houden moeten ze eerst maar eens het mes in de overbodige busverbindingen zetten.