Excuses van provincie Utrecht voor fouten bij vernieuwing SUNIJ-lijn

Vernieuwde SUNIJ-lijn (foto: Rick Huisinga)
Rechtenvrij via provincie Utrecht mits vermelding fotograaf onderaan bericht

In een debat met Provinciale Staten heeft het Utrechtse provinciebestuur vorige week excuses gemaakt  voor de gemaakte fouten bij de vergunningverlening voor de renovatie van de SUNIJ-tramlijn. Daardoor ontstond er maanden vertraging. De gedeputeerden beloofden beterschap.

Het ging er stevig aan toe tijdens het debat over het onlangs verschenen kritische rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de vernieuwing van de SUNIJ-lijn, de tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein. Het project kreeg de naam Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT). De oppositiepartijen dienden tijdens de vergadering met het provinciebestuur een motie van afkeuring in uit ongenoegen over de aansturing door de provincie, maar die haalde met negentien stemmen geen meerderheid. Een motie van wantrouwen van de PVV werd alleen door de partij zelf gesteund.

Organisatie aanpassen

De Rekenkamer concludeerde in het rapport onder meer dat de ambtelijke organisatie onvoldoende geleerd heeft van de eerdere fouten met de Uithoflijn. De tram tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein had na de zomer van 2020 moeten gaan rijden, maar dat werd begin 2021. De Statenleden vroegen het provinciebestuur hoe ze de organisatie willen aanpassen om te voorkomen dat ambtenaren problemen en risico’s bij dit soort projecten te laat aankaarten. Doordat de gedeputeerden en de Statenleden immers te laat op de hoogte gebracht werden van de problemen bij de regionale tramlijn, konden ze niet meer adequaat bijsturen.

Ook vroeg een aantal fracties zich af of de provincie wel in staat is om grote verkeersprojecten in goede banen te leiden. Partijen drongen erop aan om de lessen uit het verleden met de Uithoflijn beter vast te leggen en toe te passen.

Verbeteringen kosten tijd

Het provinciebestuur heeft verontschuldigingen aangeboden en beterschap beloofd. Er wordt gewerkt aan verbeteringen, maar is er tijd nodig voordat ze zichtbaar worden, zeggen Gedeputeerde Staten. Volgens het provinciebestuur is er voldoende vertrouwen onder ambtenaren, waardoor ze risico’s en gemaakte fouten voortaan tijdig melden.

Foto: Rick Huisinga

Lees ook

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

2 reacties op “Excuses van provincie Utrecht voor fouten bij vernieuwing SUNIJ-lijn”

Kees Boer|23.01.22|22:37

Ik deel de mening van Pat Rick; ik ben hevig teleurgesteld door het falend trambeleid van de provincie Utrecht;ja dat is b.v, in Frankrijk heel anders ,maar dat de tram naar Vianen geen doortrek kreeg ,dat was een mooie kans om de boogbrug te behouden tot het busstation met een P+R voorziening en ook blijkt dat de heropening van de Haarlemmermeerlijnen tot en met vandaag een hevig gemis daar de N 201 erg gevoelig is voor ongelukken

Pat Rick|17.01.22|15:29

Het is duidelijk dat provincie Utrecht geen grote verkeersprojecten kan doen. Er is een grote cultuurverandering nodig om een effectieve organisatie te krijgen. En dan ook nog de goede skills meegeven. Al met al duurt zoiets minimaal 5 jaar, als het niet nog langer duurt. Het is een fundamentele verandering en geen actielijstje afwerken. Tot die tijd, binnenstedelijk ontwikkelen rond bestaande OV-lijnen en geen metro of tweede IC station. Dit zou te gevaarlijk zijn