beter toegankelijk

Provincie Utrecht stelt PvE nieuwe concessie op: “Zero emissie in 2028”

Qbuzz-bussen rijden momenteel rond in Utrecht onder de merknaam U-OV. Foto: Wikipedia.

De provincie Utrecht gaat op zoek naar twee nieuwe vervoerders die in de periode 2025 tot 2035 al het OV in de provincie gaan regelen. Het zogenoemde ontwerp Programma van Eisen is gepubliceerd waarin de voorwaarden staan waaraan de nieuwe vervoerders moeten voldoen. De focus ligt voornamelijk op zero emissie vervoer en betere toegankelijkheid.

De provincie Utrecht staat voor enorme opgaves. Voor 2030 staat de bouw van 54.000 woningen op het programma en na 2030 staan er nogmaals 50.000 woningen op de planning. Het Rijk en de Metropoolregio Utrecht investeren om die reden samen ruim 1,4 miljard euro in de bereikbaarheid van de nieuwe woninggebieden. De investering gaat onder andere naar de aanleg van een deels ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein.

De huidige concessieperiode zou eigenlijk in 2023 aflopen maar is door de coronacrisis en alle onderzekerheden daaromheen verlengd tot 2025. Momenteel zijn de vervoerders in de regio Utrecht Qbuzz en Keolis.

De nieuwe concessiehouder moet kunnen inspelen op deze woningbouwopgave. “Belangrijkste opgave is dat het openbaar vervoer met bus en tram beter gaat inspelen op de vele ontwikkelingen in onze provincie in de periode tot 2035”, valt te lezen in het programma. “Het OV moet tijdens de concessieperiode kunnen meegroeien en veranderen met de groei van het aantal inwoners. Ook moet het kunnen inspelen op de veranderende reisbehoeftes, omdat mensen bijvoorbeeld meer thuis- en flexwerken.”

Om het OV-aanbod flexibel te houden is de provincie van plan om op de helft van de concessieperiode de gemaakte afspraken opnieuw onder de loep te leggen, zodat ze kunnen worden aangepast naar de actualiteit.

U-OV breidt uit met U-liner

In Utrecht rijdt het openbaar vervoer momenteel onder het merk ‘U-OV’. De merknaam is een opvolger van de oude naam Voor U. De naam U-OV wordt gebruikt als naam voor het hele OV-netwerk, maar tussen de voertuigen wordt wel onderscheid gemaakt. U-liner wordt toegevoegd aan de bestaande merknamen zoals U-bus, U-tram en U-flex.

De U-liner bussen moeten zich onderscheiden doordat ze meer comfort bieden. De bussen moeten beschikken over een goed functionerend wifi-netwerk en oplaadmogelijkheden. De U-liner bussen worden ingezet op nieuwe lijnen voor middellange afstanden.

Toegankelijkheid

Een ander speerpunt in de nieuwe concessie is toegankelijkheid. “In de nieuwe concessieperiode is er meer mogelijk voor reizigers die minder of niet valide zijn. Zo komt er in het OV in en rond de stad Utrecht meer ruimte voor rolstoelen en rollators. Alle bussen en trams moeten voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het ‘Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032’. Ook de reis- en routeinformatie wordt voor een zo breed mogelijke groep reizigers begrijpelijk gemaakt.” De provincie zal ervaringsdeskundigen inzetten bij de ontwikkeling van toegankelijke reisinformatie.

Zero emissie in 2028

Waar de nieuwe vervoerders in ieder geval rekening mee moeten houden, is het feit dat eind 2028 alle bussen, trams en auto’s in het Utrechtse OV geen schadelijke stoffen meer mogen uitstoten. Hiermee legt de provincie de lat iets hoger dan de landelijke afspraken: in heel Nederland moeten vanaf 2030 alle gemotoriseerde voertuigen emissievrij zijn.

In het ontwerp Programma van Eisen staat verder dat vervoerders die meedingen in de aanbesteding een plan moeten indienen over hoe ze een goede werkgever denken te kunnen zijn. De provincie vindt het belangrijk dat de werknemers tevreden zijn. “evreden werknemers zijn goed voor de reiziger en zorgen voor een goede en stabiele bedrijfsvoering waar ruimte is voor ontwikkeling en innovatie.” Daarnaast verwacht de provincie dat de nieuwe vervoerder zich ook inzet als sociaal werkgever, en daarmee mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt.

Momenteel ligt het concept van het Programma van Eisen op het bord bij belangenvereniging ROCOV, gemeenten en omliggende vervoersautoriteiten en wegbeheerders. Na de reactie van deze organisaties volgt een definitief Programma van Eisen en kan de aanbesteding van start. De nieuwe concessie wordt afgegeven voor de duur van tien jaar.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Sander Van Vliet

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.