openbaar vervoer

PvE concessie West-Brabant: “Bus vormt basis voor gedeelte mobiliteit”

VDL Citea SLF elektrische Arriva "Bravo". Foto: Flickr/https://www.flickr.com/photos/harry_nl/41611636192/in/photostream/

De provincie heeft het proces om een vervoerder te contracteren voor de nieuwe OV-concessie West-Brabant in gang gezet. Dat is gebeurd door het voorlopige Programma van Eisen (PvE) te publiceren. Hierin staat waaraan de nieuwe vervoerder moet voldoen om bussen in Breda en omstreken te mogen laten rijden in de periode 2025-2035. De nieuwe busconcessie moet de basis vormen voor “het duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa”.

“Het uitgangspunt voor de nieuwe concessie is een toekomstvast netwerk van buslijnen dat wordt uitgebouwd in de tien jaar dat de concessie duurt”, zegt Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen. “Het buslijnennet is het belangrijkste onderdeel van gedeelde mobiliteit in de regio, waarop bijvoorbeeld flexvervoer en deelmobiliteit aansluiten zodat er meer mogelijkheden voor de reizigers komen. Verder vragen we van de vervoerder zero emissie openbaar vervoer. Zo levert de concessie ook een bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof.”

Deelmobiliteit en flexvervoer zijn overigens geen onderdeel van de nieuwe busconcessie. De provincie streeft naar één systeem van “gedeelde mobiliteit” waaraan diverse partners hun bijdrage leveren. De concessiehouder exploiteert het lijngebonden busvervoer. De houder van het flexcontract verricht oproepafhankelijk vervoer van halte naar halte. En kleinschalig personenmobiliteit, waaronder deelmobiliteit wordt op kansrijke plekken gestimuleerd, maar niet gecontracteerd.

De provincie is verantwoordelijk voor de OV-concessies in Brabant, verdeeld over drie gebieden: Zuidoost-Brabant, Oost-Brabant en West-Brabant. Aan deze drie concessies samen draagt de provincie nu jaarlijks zo’n 90 miljoen euro bij. In West-Brabant rijden momenteel bussen van Arriva. De oorspronkelijke concessieperiode liep tot 2023, maar vanwege corona is dit met twee jaar verlengd. Met het aflopen van de huidige concessieperiode voor West-Brabant in juli 2025, start de openbare aanbesteding in april 2023.

Nieuw laaddepot Breda

Iedere openbare aanbesteding van een OV-concessie begint met een ontwerpprogramma van eisen. Daarin staan de uitgangspunten voor efficiënt en aantrekkelijk openbaar vervoer voor reizigers. Zo stelt de provincie duidelijke eisen aan onder andere het materiaal, frequentie, service, tarieven en de veiligheid. Gedeputeerde Staten hebben onlangs dit voorlopige programma van eisen vastgesteld. Als voorbereiding op de nieuwe concessieperiode heeft de provincie eerder al andere stappen gezet zoals de aankoop van grond nabij het centraal station in Breda. Daar staat in 2025 een nieuw voertuigendepot voor West-Brabant met de mogelijkheid om zero-emissie bussen elektrisch op te laden.

De komende zes weken kunnen potentiële vervoerders, gemeenten, reizigersorganisaties en andere belanghebbenden op het voorlopige programma van eisen reageren. Deze reacties worden door de provincie gebundeld en leiden mogelijk tot aanpassingen. De reacties, een toelichting van Gedeputeerde Staten en het definitieve programma van eisen worden op 31 januari 2023 gepubliceerd. Daarna wordt de aanbesteding opengesteld en kunnen geïnteresseerde vervoerders inschrijven waarna de gunning volgt.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Sander Van Vliet

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.