Verlopen rijbewijzen en code 95 vanwege corona geldig tot maart 2021 

Hoofdkantoor CBR

Rijbewijzen en beroepscertificaten die verlopen tijdens de coronacrisis blijven ook na de vervaldatum tot volgend jaar maart geldig. De coulance wordt verleend omdat het proces van verlenging in Nederland vertraging heeft opgelopen bij de keuringsartsen en in de verwerking van alle rapporten door het CBR. 

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een Kamerbrief dat de verlenging vanaf 1 september moet zijn geregeld via een algemene maatregel van bestuur (AmvB). Eerder al werden verlopen rijbewijzen en code 95 verlengd omdat het lastig of onmogelijk is de papieren te verlengen vanwege de geldende coronamaatregelen. Deze regeling loopt tot 1 september en komt vanuit een Europese verordening. Die verordening laat het aan de lidstaten om de regeling na 1 september wel of niet met maximaal zes maanden te verlengen. Van Nieuwenhuizen kiest ervoor om in Nederland tot 1 maart 2021 coulance toe te passen via de AmvB voor verlopen rijbewijzen en beroepscertificaten.

Vertraging

De coulance wordt verleend omdat er nog altijd coronamaatregelen van kracht zijn en omdat het proces van verlenging in Nederland vertraging heeft opgelopen. Dat heeft onder meer te maken met de keuringscapaciteit en de achterstand bij het CBR. “Dat heeft nadelige consequenties voor die rijbewijshouders, zeker in een tijd, waarin wordt aangeraden zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer”, aldus de minister in haar Kamerbrief.

Het aantal keuringsverslagen en medische rapporten dat bij het CBR werd ingediend tijdens de lockdownperiode, lag lager dan normaal. Dat komt door de daling van de keuringscapaciteit. Dat betekent dat het rijvaardigheidsbureau vanaf nu een grotere stroom te verwerken heeft, wat weer vertraging oplevert. Het is daarom de verwachting dat, ook nu de instroom van het aantal keuringsverslagen en medische rapporten weer op het oude niveau is, het nog tot in het eerste kwartaal van 2021 duurt voordat de effecten van de uitgestelde keuringen tijdens de lockdown zijn opgelost.

Ontwerpbesluit

Dit zijn de belangrijkste elementen van het ontwerpbesluit van de verlenging per 1 september:

 • De geldigheidsduur van het rijbewijs voor de categorieën AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D of DE wordt verlengd, indien het rijbewijs:
  • – op of na 1 februari 2020 maar vóór 1 september 2020 zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidstermijn,
  • – op of na 1 september 2020 maar vóór 1 maart 2021 zijn geldigheid verliest door het verstrijken van de geldigheidstermijn.
 • De verlenging op grond van de verordening, alsmede de verlenging op grond van het ontwerpbesluit zijn van overeenkomstige toepassing op rijbewijzen voor de nationale rijbewijscategorie T.
 • De verlenging op grond van het ontwerpbesluit is van overeenkomstige toepassing op houders van rijbewijzen, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • Voor code 95 is een vergelijkbare voorziening is getroffen als hiervoor is aangegeven voor de rijbewijzen.
 • Een voorziening is getroffen voor de verlenging van de geldigheid van theoriecertificaten en slagingen voor deelpraktijkexamens.
 • In verband met de verlenging van de geldigheidsduur is de termijn waarbinnen het CBR moet beslissen op een ingediende eigen verklaring ten behoeve van registratie van een verklaring van geschiktheid verlengd tot 12 maanden na ontvangst van die eigen verklaring.
 • De geldigheid van een APK-keuringsbewijs kan op verzoek van de betrokkene door de RDW met drie maanden worden verlengd, indien eigenaar of houder van het voertuig niet in de gelegenheid is het voertuig voor het einde van de geldigheidsduur te laten keuren vanwege de uitoefening van een cruciaal beroep of omdat de eigenaar of houder of het voertuig zich in het buitenland bevindt en het aannemelijk is dat het voertuig niet op enigerlei wijze ter keuring kan worden aangeboden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Rieneke Kok

1 reactie op “Verlopen rijbewijzen en code 95 vanwege corona geldig tot maart 2021 ”

Mike de Wit|02.09.20|11:14

hoi,
mooi om te lezen dat ze langer willen doorgaan met coulance, maar is de AMvB inmiddels al aangenomen?
dat kan ik nergens terug vinden en tot die tijd verlopen er enorm veel rijbewijzen op 10 september ivm code 95.
op die manier valt er een behoorlijk stuk van OV stil