EU controleert handhaving passagiersrechten via enquête

De Europese Rekenkamer peilt momenteel met behulp van een enquête in hoeverre passagiers hun rechten kennen als zij reizen per spoor, bus, touringcar of per vliegtuig. Op deze manier willen de controleurs nagaan of de passagiersrechten in de Europese Unie wel op de juiste manier beschermd en gehandhaafd worden.

In alle lidstaten van de EU hebben passagiers in vliegtuigen, treinen, bussen en openbare vaartuigen dezelfde rechten, maar onlangs is duidelijk geworden dat die regels niet overal op de juiste manier worden gehanteerd. Er bestaan grijze gebieden en gaten in de wetgeving, waardoor de regels niet op uniforme wijze worden nageleefd en passagiers blijken zich niet altijd bewust van hun rechten.

Passagiers

Via de enquete hopen de controleurs van reizigers te horen tegen welke problemen zij aanlopen. “Pas als er iets misgaat, kom je erachter of je de benodigde bijstand krijgt en je je passagiersrechten kunt laten gelden”, aldus George Pufan, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor deze controle. “Wij hopen dat onze mede-Europeanen hun – goede én slechte – ervaringen met ons willen delen om ons inzichten te verschaffen voor onze controle.”

In Europa is onder andere vastgelegd wanneer reizigers recht hebben op restitutie van hun ticketprijs en hoe hoog die restitutie is. Dit is afhankelijk van de modaliteit en de duur van de vertraging. Tevens is de regel opgesteld dat passagiers het recht hebben op informatie bij vertraging en uitval en moeten al deze modaliteiten toegankelijk zijn voor iedereen.

De controleurs onderzoeken nu of de passagiersrechten in de EU doeltreffend beschermd en gehandhaafd worden, of de Europese Commissie de toepassing van passagiersrechten naar behoren heeft gemonitord en of de Commissie accuraat op eventuele problemen heeft gereageerd. Ook zullen zij controlebezoeken afleggen in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Finland, Griekenland, Ierland en Polen.

Enquête

De controleurs vragen iedereen die in de afgelopen twee jaar gebruik heeft gemaakt van vervoer per spoor, bus/touringcar, vliegtuig of over water binnen de EU om deel te nemen aan de enquête. Daarbij gaat het zowel om reizen binnen één land als grensoverschrijdend. Op deze wijze willen zij zo veel mogelijke relevante informatie ontvangen over de kennis van reizigers over hun rechten.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.