SPOOR- EN MOBILITEITSWERKERS

Bonden dreigen met staking om zwareberoepenregeling, ook bij NS

NS Werkplaats
De vakbonden dreigen met acties, waaronder stakingen, als het kabinet niet snel met een zwaarwerkregeling op tafel komt. Foto: NS

Vakbonden FNV, CNV en VHS hebben het demissionaire kabinet een ultimatum gestuurd om een “wettelijk acceptabele regeling” voor zware beroepen binnen de spoor- en mobiliteitssector af te dwingen. Gesprekken tussen de vakbonden, werkgeversverenigingen en de regering zijn onlangs vastgelopen. Als er na de vakantieperiode geen nieuwe regeling op tafel ligt, wordt overgegaan op “landelijk grotere acties en stakingen”, waaronder bij NS, dreigen de bonden.

In een interne brief aan de leden geven vakbonden FNV Spoor, CNV Vakmensen en spoorvakbond VHS een update over de stukgelopen onderhandelingen met werkgeversverenigingen en de regering over een regeling voor zware beroepen binnen de sector. Denk daarbij aan spoorwerkers en medewerkers in de werkplaatsen van ov-bedrijven.

De vakbonden willen dat de RVU-regeling voor sectorwerknemers na 2025 wordt verlengd. RVU staat voor de Regeling Vervroegd Uittreden. Op dit moment is het mogelijk om vroeg met pensioen te gaan via de zwaarwerkregeling. Maar de bonden vrezen dat die regeling na volgend jaar zal verdwijnen. Dan lopen de landelijke afspraken die de regeling mogelijk maken af.

Eisen van de bonden

De vakbonden hebben nu drie eisen voor een nieuwe RVU-regeling gesteld aan het demissionaire kabinet. De eerste daarvan is dat de RVU-regeling, zoals deze nu is, na 2025 voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

De bonden eisen verder dat het bedrag dat maximaal boetevrij aan een werknemer mag worden betaald indien die werknemer voor AOW-leeftijd stopt met werken, moet worden verhoogd. “In elk geval met het bedrag dat bij doorwerken tot aan de AOW-leeftijd aan pensioenpremie zou zijn betaald”, aldus FNV, CNV en VHS.

Ook eisen de bonden dat de RVU-regeling zo moet worden ingericht, dat sociale partners aan de cao-tafels bepalen wanneer er precies sprake is van zwaar werk. “Zodat de RVU-regeling in de specifieke behoefte van werknemers met zwaar werk voorziet.”

Ook actie bij NS

Om het gestelde ultimatum aan het demissionaire kabinet scherp te houden, zeggen de bonden tot aan de vakantieperiode “ludieke en kleinere acties” te zullen organiseren door heel Nederland. Als het na de zomervakantie nog steeds niet tot een akkoord is gekomen, dan gaan de bonden over op landelijk grotere acties en stakingen.

“Ook bij NS zullen er acties gaan plaatsvinden. Ook hier beginnen we nog klein, maar als er geen definitieve regeling komt, zullen we doorpakken”, zeggen de bonden. “De zware beroepenregeling moet er komen.”

Auteur: Kenneth Steffers

Kenneth Steffers is (politiek) verslaggever, journalist en redacteur voor Mobiliteit.nl