Reizigersgroei in 2019 overtrof verwachtingen GVB

Metrostation Noord/Zuidlijn Vijzelgracht
Foto inge

Met een groei van 7,2 procent ten opzichte van 2018 steeg het aantal OV-reizigers in Amsterdam vorig jaar meer dan vervoerder GVB vooraf had verwacht. Er werden op een werkdag 938.000 mensen vervoerd, waarvan 110.000 in de Noord/Zuidlijn. Het totale aantal reizigersritten met de metro nam met ruim 23 procent toe, van 90,3 miljoen naar 111,3 miljoen.

Het aantal reizigerskilometers in de metro steeg van 473 miljoen naar 549,3 miljoen in 2019. Het aantal busreizigers nam met 4 procent toe, al daalde het aantal kilometers licht van 182,2 miljoen in 2018 naar 181,7 in 2019. Bij het tramvervoer nam zowel het aantal reizigers als het aantal afgelegde kilometers licht af. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2019 van de vervoerder.

Kostendekkingsgraad van 99,4 procent

Het is een belangrijke eis voor GVB dat de kostendekkingsgraad stijgt. Volgens concessie-afspraken zal de vervoerder in 2024 nauwelijks meer exploitatiesubsidie ontvangen. In 2019 is richting dit doel een flinke stap gezet. In slechts 11 jaar tijd is de kostendekkingsgraag bijna verdubbeld, namelijk van 51,7 procent in 2008 naar 99,4 procent in 2019, exclusief de investeringsbijdrage van Vervoerregio Amsterdam voor trams, bussen en metro’s.

De netto concessie-opbrengsten daalden in 2019 met 24,5 miljoen ten opzichte van 2018, al was het resultaat voor belastingen over 2019 nog 2,5 miljoen euro. Dat is 0,2 miljoen euro meer dan in 2018.

Ontwikkeling kostendekkingsgraad GVB

Crisistijd

Door de toegenomen reizigersaantallen en hogere kostendekkingsgraad, stond GVB er begin dit jaar goed voor. Tegelijkertijd wordt ook deze vervoerder hard getroffen door de coronacrisis. Hierdoor is het aantal dagelijkse gebruikers enorm teruggelopen en als zodanig ook de opbrengsten. Daarom houdt de directie rekening met een significant verlies in 2020 en een omvangrijke daling van het eigen vermogen in 2020.

Inmiddels zijn verschillende maatregelen getroffen, zoals gebruikmaken van beschikbare overheidsregelingen, het vertragen van investeringen en het instellen van een vacaturestop. “Met de stand van zaken van nu is de directie van mening dat de huidige financiële positie, inclusief de afspraken hieromtrent, sterk genoeg is om de financiële impact van het coronavirus op te vangen.” GVB noemt 2020 een ‘cruciaal jaar’.

Uitbreiding netwerk

Ondanks de crisis, blijft GVB in het jaarverslag benadrukken dat uitbreiding van het OV-netwerk noodzakelijk is. Nu is weliswaar sprake van een dip, maar de vervoerder houdt rekening met een verdubbeling van het aantal OV-reizigers in de komende tien tot vijftien jaar. Volgens een schatting van de gemeente Amsterdam zullen in er in 2032 één miljoen inwoners in Amsterdam wonen. Uitbreiding is daarom volgens de GVB noodzakelijk om de reizigerstevredenheid op hoog niveau te houden.

Het OV moet aantrekkelijk blijven, omdat Amsterdam de ambitie heeft om een autoluwe stad te worden en daarvoor is een fijnmazig OV-netwerk nodig. “Op termijn beschouwen we mobiliteit als een compleet, geïntegreerd systeem waarin ook ruimte is voor bijvoorbeeld deelauto’s, fietsen en taxi’s. In 2020 gaan we hiermee verder aan de slag. Dat betekent concreet dat onze organisatie zich aanpast aan de nieuwe situatie en we de samenwerking zoeken met andere spelers op de markt.”

Vernieuwing concessie

GVB kijkt verder naar de vernieuwing van de concessie door Vervoerregio Amsterdam. De huidige concessie loopt eigenlijk af in 2024, maar de opdrachtgever en concessiehouder kijken samen naar mogelijkheden om al per 2022 een nieuwe concessieperiode te laten ingaan. Daarmee kan worden ingespeeld op de noodzakelijke groei van het OV, in kwantiteit en kwaliteit.

“We zullen nieuwe doelstellingen over de groei van het aantal reizigers, de klanttevredenheid, betaalwijze en serviceconcept vastleggen. De concessie zal ook gevolgen hebben voor onze organisatie en de bijbehorende samenwerking met de stad en Vervoerregio Amsterdam. We zullen onze organisatie zo moeten inrichten dat we alle uitdagingen van de toekomst aankunnen. 2020 wordt wat dit betreft een spannend jaar”, aldus de vervoerder.

Lees ook: 

Minder uitval en betere punctualiteit bij GVB in 2019

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.