Mobiliteitsalliantie pleit voor drempelloos reizen

Mobiliteit in Nijmegen
Bron: Inge

Het is hoog tijd om de mobiliteit anders in te richten. De huidige capaciteit van het openbaar vervoer én van het wegennet in Nederland is namelijk niet voldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit bij te benen. De Mobiliteitsalliantie pleit daarom onder andere voor goede mobiliteitsknooppunten zodat mensen makkelijker kunnen overstappen en de ketenreis gestimuleerd wordt, MaaS-diensten, deelmobiliteit en de integratie van mobiliteit.

Woensdag presenteerde de Mobiliteitsalliantie haar Deltaplan, een blauwdruk voor de toekomst van het mobiliteitssysteem in Nederland. Hierin komen de 25 partijen in die alliantie met verschillende concrete voorstellen om Nederland ook op termijn bereikbaar te houden. Bovendien wordt gevraagd om 3 miljard euro per jaar extra tot aan 2040 om te kunnen investeren in deze hubs, fietsvoorzieningen en veilige infrastructuur, zodat de knelpunten in het OV, op de weg, en op de belangrijke transport corridors opgelost kunnen worden.

Mobiliteit

De Mobiliteitsalliantie heeft als speerpunt dat de mobiliteit anders ingericht moet worden. De betrokken partijen stimuleren daarom de aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden en het landelijk gebied. Deze hubs zijn dus vervoersknooppunten waar diverse vervoermiddelen bij elkaar komen.

Daarnaast is in het Deltaplan veel aandacht voor het concept van Mobility as a Service (MaaS), dat de keuzevrijheid en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders verbetert. Hierbij worden alle vormen van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem. “Goede afspraken over het ontsluiten van data is daarbij cruciaal”, aldus de alliantie.

Opvallend is ook dat alle partijen in de alliantie inzetten op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting (MRB) en aanschafbelasting op personenauto’s (BPM) plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. In de alliantie zitten naast vervoerders, OV-NL en de Fietsersbond ook bijvoorbeeld de Rai Verenging, ANWB, Bovag en Transport & Logistiek Nederland.

Bereikbaarheid onder druk

Ingrijpen in het huidige systeem is op korte termijn noodzakelijk, menen de partijen. Goede mobiliteit zorgt namelijk voor welzijn, welvaart en economische groei en dit wordt bedreigd door de verwachtte groei. “De bereikbaarheid staat onder druk en er ontstaan knelpunten op het gebied van leefbaarheid, betaalbaarheid en (verkeers)veiligheid”, aldus de alliantie.

“Daar komt bij dat de afgelopen tien jaar tot 4 miljard euro per jaar minder wordt uitgegeven aan mobiliteit. Als wij het tij niet keren loopt Nederland vast, stijgt het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers tot 2030 met meer dan 45 procent en worden klimaat- en milieudoelstellingen niet gehaald. Om dit te voorkomen moeten we flexibeler kunnen zijn in ons reis- en vervoersgedrag, waardoor meer ruimte ontstaat en makkelijker kan worden gereisd en vervoerd.”

Investeringen

Het is niet voor het eerst dat de Mobiliteitsalliantie aandacht vraagt voor dit probleem, maar ditmaal worden er echt concrete voorstellen gedaan. Bovendien is er een investeringsagenda opgesteld, waarin er dus wordt gevraagd om tientallen miljarden tot 2040. “Maar tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, waarmee de opbrengsten 6 keer zo hoog uitvallen als de jaarlijks gevraagde extra investeringen.”

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Mobiliteitsalliantie pleit voor drempelloos reizen”

Pat Rick|12.06.19|16:25

Geweldig om in het plan te lezen dat men de Noord-Zuid lijn wil doortrekken naar Schiphol, met stop op OV knooppunt Schiphol Noord. Als ze het goed aanpakken doortrekken naar Hoofddorp en verder, met een tussenstop voor een aan te leggen P&R/hub langs de A4. En zo veel auto’s buiten A’dam houden, waardoor het verkeer weer gaat rijden, en met meer CO2 besparing dan 100.000 korte vluchten per jaar door hoogfrequent OV aan te bieden.