Voor Beter OV naar Autoriteit Persoonsgegevens wegens privacy reiziger

De Maatschappij voor Beter OV stapt naar de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege ernstige zorgen om de privacy van OV-gebruikers bij Translink. In een brief is de waakhond verzocht om het omgaan met privacygevoelige gegevens van passagiers door de vervoerders en Translink te onderzoeken en zo nodig handhavend op te treden. Dit is een gevolg van een rechtszaak, waaruit bleek dat Translink ten onrechte reisgegevens over studenten doorgaf aan DUO.

In mei berichtte OVPro al over deze rechtszaak, die was aangespannen door een student wiens reisgegevens waren opgevraagd. Hij meende dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daardoor inzage kreeg in bepaalde aspecten van zijn persoonlijke leven en dat vormde een inbreuk in het privé-leven. Dit is alleen toegestaan bij een strafzaak.

Wettelijke grondslag

“Wij hebben ons steeds laten geruststellen doordat Translink ons heeft verzekerd dat reisgegevens alleen aan derden worden verstrekt op last van een officier van justitie of een rechter”, verklaart Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst deze stap. “Naar nu blijkt, heeft Translink reisgegevens van studenten gedeeld met DUO, zonder tussenkomst van de rechter omdat Translink ‘in de overtuiging verkeerde dat dat verplicht was’.”

Translink verklaart op haar website altijd uitsluitend reisgegevens te verstrekken als daar een wettelijke grondslag voor is. Dit betekent dus ook dat Translink pas overging tot het verstrekken van gegevens nadat een juridische toets was uitgevoerd. Het bedrijf achter de OV-chipkaart beroept zich op de Algemene wet bestuursrecht, waarin is beschreven dat een toezichthouder inlichtingen mag vragen en dat een partij hier ook aan moet meewerken.

Privacy

Dit zorgde ervoor dat Translink de reisgegevens van studenten dus zonder deugdelijke grondslag verstrekte aan DUO, waardoor Voor Beter OV nu niet langer durft te vertrouwen op de bescherming van de privacy van OV-chipkaarthouders. Voor Beter OV heeft de Autoriteit Persoonsgegevens verzocht om het omgaan met privacygevoelige gegevens van passagiers door de vervoerders en Translink te onderzoeken en zo nodig handhavend op te treden. Translink zelf benadrukt na de uitspraak onmiddellijk te zijn gestopt het verstrekken van reisgegevens.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.