Dijksma: druk op betaalbaarheid OV wordt steeds groter

Sharon Dijksma, staatssecretaris, Infrastructuur en Milieu

De druk op de betaalbaarheid van het OV zal de komende jaren steeds groter worden. De financiële middelen die de komende tijd in het openbaar vervoer kunnen worden geïnvesteerd, zijn namelijk beperkt. Tot nog toe kon de kwaliteit van het OV ondanks forse bezuinigingen goed worden geborgd, maar het keerpunt is bereikt. Dit liet staatssecretaris Sharon Dijksma weten naar aanleiding van een onderzoek naar de betaalbaarheid van het regionale OV. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vijfde landelijke OV- en spoortafel die op 7 april gehouden is. Bij dit overleg praten partijen uit de OV- en spoorsector met de overheid over de toekomst van de sector.

Innovatie OV-concepten

De betaalbaarheid van het OV moest onderzocht worden na een oproep van de decentrale overheden dat de betaalbaarheid van het (regionale) OV onder druk staat. Dit lijkt inderdaad te kloppen. Op basis van de afgelopen tafel hebben de betrokken partijen geconstateerd dat er vooral gezocht moet worden naar innovatieve OV-concepten. Dijksma: “Dit zowel vanuit het perspectief van kosteneffectiviteit als vanuit de wens om de klant meer maatwerk te bieden. En daar zijn op dit moment ook al goede voorbeelden van zoals het uitgeven van meer flexibele concessies of het combineren van verschillende typen vervoer, waaronder voor doelgroepen.”

Om het OV alsnog betaalbaar en overal bereikbaar te houden, bleek uit de landelijke tafel dat het slim zou zijn om te komen tot een gezamenlijke visie van overheden, vervoerders en de infrabeheerder op de hele OV-sector en het OV-systeem. Een probleem dat vervoerders nu vaak ervaren, is dat reizigers het OV met name gebruiken voor korte afstanden, waardoor spanning ontstaat met OV op lange afstanden.

Tevens ontstaan er steeds nieuwe manieren van vervoer. Hiervoor zullen vervoerders, bedrijven en overheden de handen ineen moeten slaan om deze nieuwe vervoersmanieren daadwerkelijk tot stand te brengen. “Dit vraagt bijvoorbeeld om een groter adaptatievermogen in het MIRT en Infrafonds”, aldus de staatssecretaris.

Dashboard voor hele sector

Dijksma heeft in de vijfde tafel ook aan verschillende partijen gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het dashboard in 2017 en 2018. In dit dashboard moet onder meer aandacht besteed worden aan grensoverschrijdende verbindingen en beschikbaarheid van data. Door dit dashboard in te zetten, kunnen alle betrokken een beter en vooral breder beeld krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van OV.

Verder bleek uit de tafel ook dat een deur-tot-deurreis gemakkelijk verbeterd kon worden door gebruik te maken van simpele lokale initiatieven. Dit is ook een onderdeel dat in dit dashboard bijgehouden konden worden. De partijen hebben daarom afgesproken om te starten met de implementatiefase van dit dashboard. Het is de bedoeling dat de resultaten uit het dashboard regelmatig worden besproken, om hiermee het OV te verbeteren.

Spoortafel

Er is ook een evaluatie uitgevoerd naar het nut van deze landelijke OV- en Spoortafels. Het blijkt dat de meeste betrokkenen bij deze spoortafels erg tevreden waren over de landelijke tafels. Het is namelijk het enige platform in Nederland waar alle partijen uit de sector bij elkaar komen en daardoor is meer ruimte gekomen voor de samenwerking op het gebied van OV en spoor en voor het netwerk als geheel. Wel zijn er nog relatief weinig concrete resultaten geboekt en ook de ambitie om deur-tot-deur-vervoer te bieden is nog onvoldoende uit de verf gekomen. Als laatste ligt de nadruk tot nog toe iets te veel op spoor en personenvervoer en te weinig op OV en goederenvervoer.

Om dus het nut van deze tafels te verbeteren moet de status verduidelijken, want nu twijfelen veel partijen of de OV- en spoortafels nu besluitvormend zijn of niet. Ook de verhouding tot andere overlegorganen blijft onduidelijk, wat de kracht van de tafels zou ondermijnen. De betrokken partijen missen dus ook de regierol van het ministerie van Infrastructuur en Milieu als verantwoordelijke.

Inge Jacobs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Dijksma: druk op betaalbaarheid OV wordt steeds groter”

Arco Sierts|07.10.16|00:01

@Evert: goeie vraag. Ik weet het ook niet zeker, maar heb wel een vermoeden. Ik zie twee vormen van spanning: 1) financieel en 2) infracapaciteit.
1) IC’s brengen doorgaans geld op (hoge transportsnelheid), stoptreinen kosten doorgaans geld (lage transportsnelheid)
2) stoptreinen dienen eigenlijk frequenter te rijden om in de markt voldoende aantrekkelijk te zijn. Da’s exploitatief-kostentechnisch vaak al een uitdaging, maar nog veel spannender is de combinatie met IC’s die door willen rijden…

Evert Bouws|21.04.16|21:51

Kan iemand mij uitleggen, waar dit citaat “Een probleem dat vervoerders nu vaak ervaren, is dat reizigers het OV met name gebruiken voor korte afstanden, waardoor spanning ontstaat met OV op lange afstanden.” over gaat? Met name ben ik benieuwd waar die spanning door veroorzaakt wordt. Gaat het hier om treinverbindingen die op sommige deeltrajecten erg druk zijn, maar verder grotendeels leeg zijn? Of gaat het om buslijnen die in de uitlopers van de lijn soms grotendeels leeg zijn?

Tsipora Pereira|19.04.16|21:24

Mevrouw Dijksma loopt flink achter de feiten aan. De betaalbaarheid van het OV staat al jaren onder druk. Al vóór de invoering van de peperdure OV-chipkaart.
Toch gaat de overheid rustig door met investeren in techniek die geen reiziger sneller thuisbrengt. En in ondoordachte pilots die bij voorbaat gedoemd zijn. Op Texel rijden tussen Den Burg en De Koog nu twee bussen ipv één om de gevolgen van zo’n pilot op te vangen. De lijn die de vijf overige dorpen bediende is opgeheven.