Raad van State: onderzoek naar OV-loket moet openbaar

9292, app, reisinformatie

9292 heeft met succes geheimhouding aangevochten van meerdere rapporten over de toetsing van de werking van NDOV-loketten (NDOV staat voor Nationale Databank Openbaar Vervoer). De Raad van State stelde het bedrijf in het gelijk nadat een WOB-verzoek in beroep eerder door de rechtbank Midden-Nederland was afgewezen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet nu onderdelen van het betreffende rapport vrijgeven die eerder waren geanonimiseerd of simpelweg niet gepubliceerd.

Met het verzoek tot openbaarheid wil directeur Stefan Hulman van 9292 een discussie op gang brengen over de wijze waarop afspraken over het openbaar vervoer in Nederland tot stand komen. Hulman kijkt dan met name naar reisinformatie. Er bestaat volgens hem veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden voor datalevering, kwaliteitseisen, toetsing en gemaakte afspraken. “Het is een rommeltje. Alleen al het feit dat de twee NDOV-loketten verschillende interpretaties hebben van gemaakte regels en afspraken, werkt onduidelijkheid in de hand.”

“In de OV-wereld heeft iedereen een beetje verantwoordelijkheid. Het is volstrekt onduidelijk wie waar over gaat. Verschillende instanties hebben verschillende antwoorden op dezelfde vraag, met name als het op reisinformatie aankomt”, vindt Hulman. “In dat licht is het vreemd dat een overheid in het openbaar een onderzoek laat doen, maar de uitkomsten daarvan deels anonimiseert.”

WOB-verzoek

9292 had door middel van een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (WOB) om openbaarheid gevraagd van de resultaten van een toetsing van de NDOV-loketten en de bijbehorende procesgang. Het doel van de NDOV-toetsing, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, was te onderzoeken of de functie van het loket ook door de markt vervuld kan worden.

De resultaten van het onderzoek waren voor een groot gedeelte geanonimiseerd of niet openbaar gemaakt. Het WOB-verzoek van 9292 werd oktober vorig jaar in beroep afgewezen door de rechtbank Midden-Nederland. De NDOV-loketten doen dienst als doorgeefluik van de OV-brongegevens aan iedereen die daarom vraagt, ten behoeve van reisinformatie in het openbaar vervoer.

Platform voor vervoerders en overheden

Met de uitspraak van de Raad van State in de hand moet het ministerie een nieuw besluit nemen over openbaarmaking, wat concreet zal betekenen dat (het merendeel van) de gevraagde info beschikbaar komt. “Met deze uitspraak voelen wij ons volledig in ons gelijk gesteld. De uitspraak zal in onze opinie ook zeker bijdragen aan een goede governance in het openbaar vervoer en binnen het domein open data in het bijzonder.”

Volgens Hulman moet er een platform komen waarin de verschillende vervoerders en overheden zitting hebben, om met elkaar de neuzen dezelfde kant op te krijgen. “Zo’n platform is er momenteel helemaal niet.” 9292 hoeft wat Hulman betreft niet in zo’n platform, in elk geval niet als beslisser. “Voor ons zie ik een adviserende rol wegelegd.”

Afspraken maken

Hulman stelt zich coöperatief op om aan de totstandkoming van die goede governance in het openbaar vervoer bij te dragen. Hulman: “Uiteraard ben ik van harte bereid om hierover verder te praten met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen teneinde hier afspraken over te maken.”

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: admin

2 reacties op “Raad van State: onderzoek naar OV-loket moet openbaar”

Tsipora Pereira|08.09.15|11:39

De teneur van bovenstaand artikel valt inderdaad moeilijk te rijmen met de uitspraak van de Raad van State. Dat ziet een leek. Misschien moet OVPro.nl het gewoon nóg eens proberen. En dan zonder eerst van top tot teen in de huid van Stefan Hulman te kruipen.

openOV|03.09.15|18:39

Is de uitspraak gelezen, of is er volstaan met het persbericht van 9292?

“RIG heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de rechtbank heeft miskend dat documenten bestaan die onder haar verzoek om openbaarmaking vallen, maar die de staatssecretaris ten onrechte niet bij de beoordeling ervan heeft betrokken.”

Er zijn geen documenten “niet gepubliceerd”. Hulman praat vooral over het woord “goverance”, aan het platform wat hij beschrijft neemt hij zelf deel: NDOV vervoerders en loketten overleg.