Stadsregio Amsterdam keurt vervoersplan EBS goed

EBS, busvervoerder, concessie Waterland

Stadsregio Amsterdam heeft het nieuwe vervoersplan van EBS voor de concessie Waterland goedgekeurd. Dat betekent dat de busvervoerder de nieuwe dienstregeling voor 2014 en 2015 verder mag gaan uitwerken. Directeur Wim Kurver van EBS is blij met de goedkeuring en denkt dat het ‘een goed plan voor iedereen’ is. EBS verliest jaarlijks miljoenen euro’s in de regio Waterland vanwege een inschattingsfout bij de aanbesteding van de OV-concessie. Om de concessie rendabel te maken heeft de vervoerder, naast een groot aantal interne maatregelen, een nieuw vervoersplan gemaakt waarin de huidige dienstregeling op de schop gaat.

EBS maakte in december vorig jaar bekend het huidige lijnennet veel kostenefficiënter te wilen gaan exploiteren, zonder dat dit ten koste zou gaan van de reiziger. De vervoerder gaf aan dat dit kan zonder daarbij de concessievoorwaarden geweld aan te doen. En dat is volgens de stadsregio gelukt: “Vanuit de gemeenten en de reizigersadviesraad is veel lof voor de wijze waarom EBS is omgegaan met reacties op de eerste versie van het vervoersplan. Op vrijwel alle punten kunnen de partijen zich in het nieuwe vervoersplan vinden.”

Concessie Waterland

De goedkeuring van het vervoersplan is volgens Kurver een mooie eerste stap, maar de concessie Waterland is hiermee nog niet helemaal mee veilig gesteld. De praktijk zal volgens hem moeten uitwijzen of het nieuwe vervoersplan zorgt voor de efficiencyslag die EBS in gedachten heeft.

“De goedkeuring van het vervoersplan is een belangrijke drager van die uitwerking van onze plannen. Het vervoersplan is de visie en strategie. Daarna gaan we de dienstregeling uitwerken die wordt vertaald naar de operatie. De vertaling die wij vervolgens naar de uren en kilometers maken, zal aantonen of we het gewenste financiële effect hebben bereikt”, aldus de directeur.

Personeel

Ook personele maatregelen maken onderdeel uit van de plannen. Kurver: “Wij gaan met minder buschauffeurs de dienstregeling uitvoeren. Daarbij zullen 30 tot 40 minder uitzendkrachten worden ingehuurd.” EBS telt in totaal zo’n 450 buschauffeurs.

EBS is voor het nieuwe vervoersplan uitgegaan van de ’Greenfield Approach’, een werkwijze waarbij het lijnennet weer vanaf nul is opgebouwd. De nieuwe dienstregeling zal volgens Kurver veel knelpunten in de huidige dienstregeling oplossen.

Reizigers

EBS zet in de nieuwe dienstregeling onder meer in op de versterking van het hoofdnet R-net. De overige, minder rendabele lijnen, worden aangepast op basis van reizigersgedrag. Daarnaast de vervoerder maatregelen nemen om het vervoer van toeristen in de regio Waterland verder te verbeteren. Volgens Kurver zal zo’n 92 procent van de reizigers er met het nieuwe vervoersplan op vooruit gaan.

EBS (Egged Bus Systems) is in 2010 opgericht door de Israëlische moedermaatschappij Egged om te kunnen meedingen naar Nederlandse OV-concessies. De vervoerder verzorgt sinds eind 2011 met 220 bussen de OV-concessie Waterland.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.