Nieuw experiment met VR-bril voor verkeerseducatie

Veilig Verkeer Nederland en Interpolis starten een experiment dat onderzoekt of een trainingsmethode met een VR-bril de verkeersvaardigheid van jonge voetgangers en fietsers vergroot. Een eerder experiment met jonge automobilisten leverde echter nauwelijks blijvende resultaten op.

Aan het nieuwe experiment nemen elf basisscholen en zeshonderd leerlingen deel. De speciaal ontwikkelde virtual reality-tool WegWijsVR schotelt jonge weggebruikers spelenderwijs én in hun eigen vertrouwde omgeving verkeerssituaties voor.

WegWijsVR laat kinderen virtueel hun weg van en naar hun eigen school lopen of fietsen in verschillende situaties. Daartoe is het gebied van 1,5 kilometer rondom de school, op basis van foto’s en dus zeer realistisch als 3D-model in kaart gebracht. Zij willen bijvoorbeeld de weg oversteken, maar een dubbel geparkeerde auto belemmert het zicht. Meekijkende ouders – want de tool is vooral ontwikkeld voor thuisgebruik – kunnen zien bij welke situaties hun kind nog extra aandacht of sturing nodig heeft.

Voor WegWijsVR is geen specialeVR-bril nodig. Het werkt als app op de gangbare smartphones met een kartonnen smartphonehouder.

De resultaten van het experiment met de virtuele verkeerspioniers worden door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) verzameld en geanalyseerd.

Op grond van de uitkomsten wordt getoetst of een virtuele training daadwerkelijk leidt tot meer verkeersvaardiger kinderen. Bij succes is de intentie om deze unieke VR-training landelijk uit te rollen en beschikbaar te stellen voor álle Nederlandse schoolkinderen én hun ouders.

Een eerder experiment met de Oculus Rift VR-bril met jonge automobilisten liet volgens de SWOV alleen zien dat deze minder zelfvertrouwen kregen na een training, waardoor ze wel wat voorzichtiger gingen rijden. Maar dit effect was na drie weken weer verdwenen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.