Tekort van 93,4 miljoen

Utrecht gooit parkeertarieven omhoog om begrotingstekort

Foto: P&R Westraven
Ook bij P&R-locatie Westraven in Utrecht geldt binnenkort het reguliere stadstarief. Foto: Shutterstock, T.W. van Urk.

De gemeente Utrecht kampt met een begrotingstekort van 93,4 miljoen euro, zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2024 uit de Domstad. Het gemeentebestuur moet daarom naar eigen zeggen “stevig bezuinigen”. Om het financiële tekort te dekken wil het Utrechts college onder meer de parkeertarieven in gemeentelijke parkeergarages verhogen.

Het Utrechts college schrijft dat het miljoenentekort onder andere te wijten is aan tegenvallende inkomsten van het Rijk. “Hierdoor staan we voor een omvangrijke financiële uitdaging”, aldus het gemeentebestuur. “De nieuwe financiële situatie dwingt ons tot het maken van stevige en pijnlijke keuzes.” Wel komt Rijksoverheid de gemeente voor een deel tegemoet, waardoor het uiteindelijke tekort uitkomt op 76 miljoen euro.

Eén van de maatregelen om het begrotingstekort aan te pakken, is het verhogen van de parkeertarieven in gemeentelijke garages. Volgens het Utrechts college zijn tarieven in gemeentelijke garages momenteel “aan de lage kant” ten opzichte van tarieven van andere aanbieders. De verhoging moet de gemeente jaarlijks een miljoen euro extra opleveren.

Het Utrechtse college wil daarnaast het maximaal aantal uren waarvoor automobilisten betalen, ofwel het dagtarief, gelijktrekken. Automobilisten kunnen dan overal voor maximaal negen uur per dag betalen. Dit levert jaarlijks een kwart miljoen extra inkomsten op. Hoeveel automobilisten dan precies gaan betalen voor een parkeerplek in een gemeentelijke P&R-locatie staat niet in de nota.

Mobiliteitsprojecten vertraagd

Verder wil het gemeente het mobiliteitsbeleid “temporiseren”. Dit wil zeggen dat belangrijke mobiliteitsprojecten, zoals de spooragenda en het ov-netwerkperspectief, worden vertraagd om geld te besparen. Ook de ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties valt hieronder. De bezuinigingen treffen ook de realisatie van nieuwe inpandige fietsenstallingen.

Naast bovengenoemde maatregelen hoopt de gemeente het tekort onder meer te dekken door de onroerendezaakbelasting en de toeristenbelasting te verhogen. Ook de tarieven van sportaccommodaties gaan omhoog.

De komende weken debatteert de gemeenteraad over de voorjaarsnota. In het slotdebat op 11 juli 2024 stelt de gemeenteraad de voorjaarsnota en de verschillende maatregelen definitief vast.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , ,

Auteur: Laura Houtenbrink