Nieuw gelanceerd

Adviesbureau Bijstelling: ‘Visionair, resultaatgericht en verbindend’

Beeld: Casper Stelling
Casper Stelling ProMedia, Robin Britstra

Na een lange carrière bij MuConsult is Casper Stelling zijn eigen weg ingeslagen. Sinds januari is zijn nieuwe bedrijf Bijstelling live. Het bedrijf belooft een frisse wind te brengen in de wereld van strategisch advies en beleidsvorming. Met een focus op resultaatgericht werken, integraal denken en afwegen en het smeden van goede samenwerkingen staat Bijstelling klaar om bij te dragen aan korte- en langetermijnbeleid in het fysieke domein.

Casper is sterk geïnspireerd door het gedachtengoed van Henk Meurs, oud-directeur en oprichter van MuConsult. Hij had veel bewondering voor Meurs’ ondernemerschap en onderzoekende houding. Bij MuConsult vond Casper een omgeving die perfect aansloot bij zijn eigen visie: een plek waar eigenzinnigheid en out-of-the-boxdenken werden aangemoedigd. Een uitstekende leerschool dus, waar Casper vijftien jaar met plezier heeft gewerkt.

Nu is het echter tijd voor een nieuwe uitdaging. Als strategisch adviseur, kwartiermaker of interim programmamanager zal Casper zich richten op projecten waar hij energie van krijgt. Hij streeft naar verbetering van beleidscycli, waarbij hij vooral bezighoudt met het organiseren en opzetten van vernieuwend, integraal mobiliteitsbeleid, waarbij meerdere partijen over hun eigen opdracht heen moeten durven kijken, moeten ontschotten en moeten samenwerken om tot optimale beleidskeuzes te komen.

Resultaatgericht

Casper is goed in integraal denken. Ook is hij sterk in het uitpluizen van complexe zaken, zoals de mobiliteitstransitie, maar zonder de resultaten uit het oog te verliezen. “Bij het verbeteren van beleid maak ik continu afwegingen. Als we een zeer ambitieus mobiliteitsplan hebben, wat zijn dan de haalbare stappen die we vandaag kunnen zetten?” Ook zoekt hij altijd balans tussen de inhoudelijke, politieke en maatschappelijke realiteit. “Gelijk hebben betekent namelijk niet altijd gelijk krijgen”, aldus Casper.

Waar het kan probeert hij de impact van maatregelen te vergroten. “Stel dat een maatregel gericht is op hinderbeperking, dan vraag ik mij altijd af: kunnen we dan ook iets bijdragen aan structurele gedragsverandering? Zodat er structureel meer mensen met de fiets gaan, bijvoorbeeld”, zo legt hij uit.

Samenwerken

Graag gaat Casper strategische samenwerkingen aan met andere partijen uit de mobiliteitswereld. “Ik werk bijvoorbeeld samen met MOVE Mobility, die de MOVE Meter heeft ontwikkeld. Dat is een quickscan verkeersmodel, erg bruikbaar om advies te geven.” Op die manier biedt Casper met zijn nieuwe bedrijf niet alleen zijn eigen diensten aan, maar ook die van zijn uitgebreide netwerk. Welke dit momenteel zijn valt te lezen op de website van Bijstelling.

Op dit moment werkt ‘Bijstelling’ aan een meerjarig mobiliteitsprogramma voor een regio, waarbij zowel harde maatregelen als gedragsverandering worden ingezet. Daarnaast is Stelling betrokken bij de opzet van publiek vervoer, waar hij opkomt voor de belangen van kwetsbare bevolkingsgroepen. Ten slotte is Bijstelling betrokken bij de herijking van een gemeentelijk mobiliteitsplan op basis van brede welvaartsafwegingen. Meer weten van de bezigheden van Bijstelling? Kijk dan op de website.

Auteur: Bijstelling

1 reactie op “Adviesbureau Bijstelling: ‘Visionair, resultaatgericht en verbindend’”

Patrick EHV|28.02.24|10:21

Het zou goed zijn als dit bureau een visie ontwikkelt over een integraal, degelijk, duurzaam en goedkoop vervoerssysteem voor heel Nederland uitdenkt. En dat hier dan structureel naar toe gewerkt kan worden.

OV in Nederland heeft steeds minder goed de basics op orde, maar wordt wel duurder. Ook omdat het OV gezien wordt als melkkoe door (buitenlandse) spoormaatschappijen en busmaatschappijen, commercianten, adviesbureaus, mediabedrijven met steeds hypes. De reiziger moet voorop staan.