minder parkeervergunningen

Utrecht wil duurzaam reizen afdwingen bij werkgevers

Foto ter illustratie Shutterstock, hans engbers

Utrecht wil maatregelen nemen om duurzaam reizen af te dwingen. De maatregelen, zoals bijvoorbeeld het minder vaak verstrekken van bedrijfsparkeervergunningen, hebben met name betrekking op werkgevers. “We vinden dat de maatregelen proportioneel moeten zijn, ze moeten geen werkgelegenheid onmogelijk maken.”

Volgens het gemeentebestuur wordt er al intensief samengewerkt met werkgevers om duurzaam reizen te stimuleren. Zij noemen het overheidsprogramma Goedopweg, waarbij bedrijven mee kunnen doen aan een zogeheten mobiliteitsscan. De bedrijven krijgen dan advies over hoe ze hun werknemers duurzamer naar het werk kunnen laten komen, bijvoorbeeld door gratis deelfietsen aan te bieden.

Wettelijke haakjes

Het gemeentebestuur overweegt momenteel echter meer dwingende maatregelen. Zo denkt het college van burgemeester en wethouders (B&W) eraan om de regelgeving voor nieuwe bouwontwikkelingen uit te breiden. “Op basis van onderzoek hebben wij geconstateerd dat we over een beperkt aantal wettelijke haakjes beschikken”, zo schrijft het college in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad. Op dit moment zijn ontwikkelaars al verplicht om een mobiliteitsplan aan te leveren bij bouwontwikkelingen, om aan te tonen hoe zij omgaan met auto- en fietsparkeren. “Dit mobiliteitsplan zou uitgebreid kunnen worden door bij nieuwe bedrijvigheid ook de vervoerswijze van de werknemers als verplicht onderdeel op te nemen.” Op die manier kan de gemeente sterker sturen hoe werknemers naar hun werk komen. Volgens het stadsbestuur gaat dit makkelijker bij nieuwe bedrijven dan bij al gevestigde bedrijven, ‘omdat je bij het vestigen van nieuwe bedrijven het afdwingen van duurzame mobiliteit in de vergunningsaanvraag kan regelen’.

Ook ziet het college mogelijkheden in het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, dat in werking treedt op 1 juli 2024. Werkgevers met meer dan honderd werknemers moeten vanaf dan jaarlijks gegevens verstrekken over werkgebonden personenmobiliteit, waarbij ze moeten aantonen dat ze werknemers stimuleren op een duurzame wijze naar het werk te reizen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal dit monitoren. Vanaf 2026 komen hier normen over. De gemeente is het bevoegde gezag om deze regeling te handhaven. “We gaan de komende tijd samen met Goedopweg kijken hoe wij een rol moeten spelen bij de uitvoering van dit besluit”, aldus het college.

Minder parkeervergunningen

Daarnaast gaat het college kijken of het haalbaar is minder parkeervergunningen aan bedrijven te verstrekken, zodat werknemers minder makkelijk hun auto kwijt kunnen. “Daarbij hebben wij als uitgangspunt bestaande rechten te behouden en af te stemmen met afvaardigingen van de bedrijven.” Verder onderzoekt het college om duurzame mobiliteit af te dwingen bij bedrijven die voor de gemeente werken via inkoopvoorwaarden.

Ten slotte onderzoekt het college de mogelijkheid om dwingende collectieve afspraken te maken met bedrijven via parkmanagement. Dit kan alleen als er sprake is van activiteiten waarbij een omgevingsvergunning nodig is. “We gaan in het kader van de nieuwe omgevingswet onderzoeken op welke wijze het maken van collectieve afspraken mogelijk is”, zegt het college daarover.

Het college gaat de bovenstaande maatregelen nader onderzoeken en belooft de raad op de hoogte te houden. Ook kondigt het college aan ondernemers bij de uitwerking van het onderzoek te betrekken.

Lees ook:

Auteur: Laura Houtenbrink

1 reactie op “Utrecht wil duurzaam reizen afdwingen bij werkgevers”

Pat Rick|01.12.23|09:57

Het wordt nu echt te druk in Utrecht en de stad laat weten het niet meer aan te kunnen. Daarom is het beter om functies (overheidskantoren, bedrijven en kantoren) over te hevelen naar andere steden verder van de randstad (A’foort, Zwolle, Den Bosch, Eindhoven). En ook geen nieuwe vestigingen daar te plaatsen. Zo’n decentralisatie is nodig om Nederland in beweging te houden. Het aantal nieuwe woningen moet ook beperkt blijven.