Verkeersexperiment

Ontheffing voor Wmo- en leerlingenvervoer in autoluw Sneek

Sneek
Voor de binnenstad geldt een tot het einde van dit jaar een doorrijverbod. Foto: Shutterstock/Lukas Najman

Zowel het Wmo- als het leerlingenvervoer komen in aanmerking voor een ontheffing waarmee ze door de autoluwe binnenstad van Sneek mogen rijden. Na ruim tachtig gesprekken met inwoners en ondernemers, concludeert de gemeente Súdwest-Fryslân dat zorggerelateerde beroepen geen hinder van het dit jaar gestarte verkeersexperiment moeten ondervinden.

Het personenvervoer behoort volgens de gemeente tot deze categorie. Wel moeten vervoerders bij het indienen van een aanvraag goed beargumenteren waarom zij een ontheffing voor de binnenstad nodig hebben. Eerder kwamen alleen nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en fietsers en bromfietsers in aanmerking voor een ontheffing. Naast het personenvervoer komen nu ook andere zorg gerelateerde beroepen, zoals thuiszorg en verloskundigen, hiervoor in aanmerking.

Logisch

Hans Landman, vervoersmanager bij Taxicentrale Witteveen, die in Sneek verantwoordelijk is voor de uitvoering van het leerlingenvervoer, is blij met het besluit van de gemeente. Wel spreekt hij over een ‘voor de hand liggende’ beslissing. “Het zou raar zijn als wij door zo’n pilot ons werk niet meer zouden kunnen uitvoeren, terwijl de gemeente ons juist gecontracteerd heeft om leerlingen naar het speciaal onderwijs te vervoeren. De beslissing van de gemeente lijkt mij een logische”, aldus Landman.

Doorrijverbod

Sinds 2 januari is Sneek gestart met het éénjarige verkeersexperiment autoluwe binnenstad. Tot aan het einde van het jaar geldt op een vier plekken (De Singel, De Harinxmakade, Prins Hendrikkade en de Kleine Kerkstraat) een doorrijverbod. De gemeente wil hiermee de binnenstad veiliger maken voor fietsers en voetgangers. “Uiteraard is het wennen”, zegt mobiliteitswethouder Michel Rietman daarover. “Daarom hebben we van begin af aan mensen opgezocht en proberen we in gesprek te blijven.”

Lees ook:

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is redacteur van Mobiliteit.nl en TaxiPro.