Definitieve planning OV-terminal Zuidas tweede kwartaal 2021 gereed

Amsterdam Zuid entree Zuidasdok (foto: NS)
Conceptart van het vernieuwde station Amsterdam Zuid. NS

De definitieve planning van de OV-terminal van de Zuidasdok is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 gereed. Dat staat in het halfjaarrapport dat minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De definitieve kosten van het project zijn nog niet bekend. In een onderzoek werd eerder geschat dat de kosten tussen de 700 miljoen en een miljard euro hoger gaan uitvallen dan eerder geraamd.

In maart van dit jaar werd bekend dat dat het contract met de bouwcombinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief) werd ontbonden en het project wordt opnieuw aanbesteed in deelprojecten. Daardoor zal het project veel langer gaan duren en pas tussen 2032 en 2036 worden opgeleverd. Nadat het contract werd ontbonden, is een onderzoek gestart onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker naar het nut en noodzaak van het project. Daaruit bleek dat er geen ‘verantwoorde versoberingen’ mogelijk zijn en de kosten waarschijnlijk tussen de 700 miljoen en een miljard euro hoger uitvallen.

Definitief ontwerp

Op het moment van beëindiging van het contract op 25 maart met oorspronkelijke aannemerscombinatie ZuidPlus was het Definitief Ontwerp van de openbaarvervoersterminal (OVT) voor 25 tot 40 procent gereed. De programmaorganisatie Zuidasdok maakt onder nu eigen regie het definitief ontwerp voor de OVT verder af. Volgens het rapport bemoeilijkt de situatie met betrekking tot COVID-19 wel het uitwerkingsproces, waardoor gesteld kan worden dat de datum van het tweede kwartiel 2021 “haalbaar maar ambitieus is”.

Bij de uitwerking van het ontwerp blijven de door ZuidPlus ingehuurde constructeurs, architecten en specialisten betrokken om te voorkomen dat ontwerpkennis en kostbare tijd verloren gaat.

Kostenplaatje

In een Kamerbrief in maart dit jaar liet minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten dat op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 een geactualiseerde prognose van de financiële eindstand zou worden uitgebracht. Woordvoerder van Zuidasdok Miranda Post: “Het hardmaken van de kosten zoals die ingeschat zijn is een complex proces waar we op dit moment middenin zitten. Het is een continue proces waarin het steeds meer gedetailleerd wordt.”

Het feit dat de kosten voor het hele project nog niet precies zijn uitgewerkt betekent volgens Post niet dat de werkzaamheden niet door kunnen gaan. “We hadden al een fors projectbudget, en daarvan is nog maar een klein deel uitgegeven aan bijvoorbeeld het ontwerp. Er zit dus nog genoeg in de bestaande pot. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan de realisatie van de extra reizigerstunnel bij station Zuid, de Brittenpassage”. Op 1 december werd het beton voor de onderdoorgang gestort.

Aanbesteding station

Voor de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid startte de aanbesteding officieel op 27 oktober dit jaar. De tender voor het project staat open tot 1 maart 2021. Voor de zomer wordt volgens woordvoerder Post de uitvoerende partij geselecteerd. In de zomer van 2021 staat er een grote buitendienststelling gepland, waarin onder andere gewerkt wordt aan Brittenpassage. Dit wordt naar gemaakte afspraken nog uitgevoerd door ZuidPlus.

De aanbesteding betreft twee belangrijke onderdelen van de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Allereerst de verdere bouw van de extra reizigerstunnel, de Brittenpassage. De nieuwe aannemer zal nog vier van de zeven dakdelen in te schuiven, de passage zelf te bouwen en de metroperrons te verplaatsen van de huidige passage naar de nieuwe Brittenpassage. Het tweede onderdeel dat wordt aanbesteed is de verbreding en totale vernieuwing van de hoofdentree van het station, de huidige Minervapassage, en het verbreden van de treinperrons.

Planning

Voor de voortzetting van de realisatie van het project Zuidasdok is in maart besloten tot het opnieuw aanbesteden van het project in hanteerbare werkpakketten, die opgepakt worden in deelprojecten. De vier deelprojecten zijn Knooppunten, OV-terminal, ICT- en Signaling & Control systemen en Tunnels.

Eerder werd al gesteld dat er sprake is van een grote planningsonzekerheid, en dat de huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032 – 2036 wordt opgeleverd. Volgens Zuidasdok woordvoerder Post wordt er gewerkt aan een geüpdate versie van de programmaplanning, mogelijk wordt deze pas volgend jaar bekend.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Esther Geerts

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.