NS stelt verhoging toeslag IC Direct half jaar uit

De toeslag voor de Intercity Direct tussen Rotterdam en Schiphol wordt toch niet met 0,20 euro verhoogd vanaf 1 januari. Naar verwachting gaan reizigers pas de komende maanden iets merken van de verbeteringen die NS heeft gedaan om de uitval en storingen op de hogesnelheidslijn te verminderen. Reizigersorganisatie Rover is blij met het voornemen, omdat de organisatie NS al eerder vroeg de kwaliteit van geleverde diensten te laten meewegen in het prijsbeleid.

Overigens laat NS weten dat zelfs op deze lijn gemiddeld 82,9 procent op tijd komt, waarmee voldaan wordt aan afspraken die gemaakt zijn met het ministerie. Maar dat percentage is wel fors lager dan op de rest van het hoofdrailnet. Juist om die reden wordt de toeslag al langer veroordeeld.

Software

De belangrijkste reden voor de storingen op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda waren problemen met de software. Volgens de spoorvervoerder moet nieuwe software die hinder weer verminderen. Rover vult hierop aan dat uit onderzoek al is gebleken dat ook verbeteringen aan de infrastructuur nodig is. Dan gaat het om aanpassingen van het beveiligingssysteem en aan de spanningssluizen.

De geplande verhoging wordt wel gewoon doorgevoerd, maar pas vanaf 1 juli 2019. “Hiermee erkent NS de problemen die veel reizigers op dit traject meemaken. We hopen uiteraard dat de prestaties van de IC Direct snel op orde komen”, aldus Rover-directeur Freek Bos. De organisatie zal ook bij NS blijven pleiten om alle mogelijke maatregelen te nemen om voor de reiziger ook over de HSL snel en betrouwbaar vervoer te regelen.

Hyperspits

Verder heeft de vervoerder besloten dat de tijdelijke dalkorting voor deze trein ook blijft bestaan. Hiermee krijgen reizigers veertig procent korting toeslag als ze tijdens de daluren reizen, wat meer reizigers moeten aansporen om buiten de spits te reizen. De IC Direct is tijdens de spitsuren namelijk erg druk.

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.