‘Decentralisatie van twee sprinterdiensten kansrijk’

sprinter, CAF, trein, NS

De sprinterdiensten Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen zijn het meest kansrijk om openbaar te worden aanbesteed. Dat blijkt uit onderzoek naar de mogelijke decentralisatie van enkele lijnen. In het Regeerakkoord stond dat de regering meer sprinterdiensten uit het hoofdrailnet wilde aanbesteden in regionale OV-concessies en staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft daar nu een eerste onderzoek naar laten verrichten. 

Dit betekent niet dat de decentralisatie ook definitief doorgaat. Het is slechts een eerste stap en de staatssecretaris gaat nu in gesprek met de bestuurders van verschillende provincies over mogelijke onderhandelingen over een decentralisatieovereenkomst. Van Veldhoven benadrukt dat ze deze kabinetsperiode nog een besluit neemt over een eventuele openbare aanbesteding van de sprinterdiensten.

Vier sprinterdiensten

De Quickscan mogelijke decentralisatie van vier sprinterdiensten is uitgevoerd door Twynstra Gudde. De onderzoekers keken daarvoor naar vier sprinterdiensten die door in het Regeerakkoord werden genoemd als mogelijke lijnen die kunnen worden aanbesteed, namelijk Zwolle-Leeuwarden, Zwolle-Groningen, Apeldoorn-Enschede en Dordrecht-Breda. De kansen voor de laatste twee lijnen zijn echter beperkt.

Het traject Apeldoorn-Enschede is namelijk al erg druk. Er rijdt een groot aantal verschillende treindiensten, het spoor tussen Wierden en Hengelo is al vol en de perroncapaciteit in Almerlo en Hengelo loopt al tegen zijn grenzen aan. Bij een eventuele decentralisatie moet dus heel goed gekeken worden de capaciteit op het perron, de samenloop en de geluidsbelasting.

Dordrecht-Breda

De mogelijkheid om de sprinterdienst Dordrecht-Breda te decentraliseren wordt minimaal geacht. Niet alleen zien de twee provincies hier weinig meerwaarde voor, maar de verwachting is dat het ‘eruit knippen’ van deze dienst zal zorgen voor een versnippering in het vervoersnetwerk. Bovendien bestaat er twijfel over de levensvatbaarheid van deze dienst als die openbaar wordt aanbesteed, omdat het aantal in- en uitstappers beperkt is.

De regering opperde in het Regeerakkoord zelf een combinatie tussen deze lijn en de MerwedeLingelijn. Uit onderzoek blijkt echter dat dit geen toegevoegde waarde biedt voor reizigers. Er wordt nauwelijks gereisd tussen Geldermalsen, Dordrecht en Breda. Daarbij is dit op logistiek gebied niet gemakkelijk te organiseren. De staatssecretaris ziet daarom voorlopig geen redenen om de mogelijkheden van deze lijn verder te verkennen.

Productverbetering

Twynstra Gudde heeft in deze quickscan nog niet gekeken naar de gevolgen van de decentralisatie op een regionaal, geïntegreerd aanbod van het OV of in hoeverre deze maatregelen bijdraagt aan een beter reizigersproduct. Een verkenning daarnaar wil Van Veldhoven in het najaar van 2019 afronden.

Bij een definitief besluit zal ze op dat moment ook rekening houden met het besluit dat genomen moet worden over de ordening en sturing op het spoor na 2024. Dan loopt de huidige hoofdrailnetconcessie af. De regering moet in 2020 besluiten wat er gaat gebeuren met de hoofdrailnetconcessie. In ieder geval zullen er tot 2024 geen spinterdiensten uit deze concessie worden aanbesteed. Dit brengt namelijk financiële gevolgen voor zich mee en daarvoor is geen budget voorzien.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “‘Decentralisatie van twee sprinterdiensten kansrijk’”

Nico Meininger|23.11.18|11:27

Mooi, maar wanneer gaat ze nu iets doen aan dat gezeur met iedereen apart inloggen. het wordt steeds gekker met een reisje van den haag naar Groningen.
en vooral elkaar niet helpen als vervoerden en de klant heeft een vraag over een bij een ander gemaakte reis