Meer treinreizigers voor nieuwe stations

Reizigers, station, Rotterdam Centraal

Het nieuwe station Groningen Europapark zag afgelopen jaren de grootste reizigersgroei. In de periode 2013-2014 steeg het aantal treinreizigers daar met 27 procent. Europapark is officieel in gebruik sinds 2012, maar deed sinds 2007 dienst als tijdelijk station. Ook station Halfweg-Zwanenburg, (eind 2012 geopend) zag een grote groei van het aantal reizigers (+20 procent). De nieuwe stations Kampen Zuid, Amsterdam Science Park en Almere Poort zagen met 17 procent eveneens een forse stijging.

De groei van het aantal reizigers van en naar Groningen Europapark hangt samen met een verschuiving van de reizigers binnen de stad. Zo trok Groningen Centraal vier procent minder reizigers. In Amsterdam is een vergelijkbare ontwikkeling gaande. Amsterdam Centraal trekt minder reizigers, de andere stations (op Holendrecht na) verwerken juist meer reizigers. Amsterdam centraal trok in absolute aantallen 6500 reizigers minder. Amsterdam als geheel groeide van alle grote steden het minst qua reizigersaantal.

Rapportage

De cijfers over de groei of daling van het aantal reizigers per station is te zien op Treinreiziger.nl. Deze site heeft van NS de rapportage NS in-/uitstappers 2013-2014 ontvangen en heeft deze verwerkt in een tool op de website waarmee gemakkelijk de stijgers en dalers per station kunnen worden opgezocht.

In absolute getallen is Utrecht Centraal de grootste stijger. Hier gingen in 2014 dagelijks zesduizend reizigers meer de trein in dan in 2013. Dat is een stijging van drie procent. Dit station staat overigens al geruime tijd in de steigers om de verwachte toename van reizigers aan te kunnen. Deze zomer voltooide ProRail delen van de nieuwe stationshal. Ook werkt de spoorbeheerder aan de perrons en worden sporen verlegd.

Utrecht grootste stijger

Van de grote steden trok Utrecht sowieso de meeste extra reizigers. Andere stations in de Domstad deden het namelijk ook goed: Utrecht Terwijde zag een toename van 12 procent, evenals Utrecht Overvecht. Utrecht Zuilen steeg met 14 procent. Alleen in Lunetten daalde de hoeveelheid reizigers fors. Met een daling van tien procent zit dit station nu onder het niveau van 2012.

Grootste daler van alle stations in Nederland was station Hoek van Holland, vermoedelijk door het slechte zomerweer. Traditioneel trekt dit stations veel strandgangers uit de regio. Enkele stations op grenslijnen scoorden ook flink lager. Dit zou verklaard worden door een verandering van methodiek inzake het meten, zegt NS in een toelichting. “In werkelijkheid zullen de in- en uitstappers stabiel zijn gebleven of zijn gestegen.” Het gaat om Maastricht Randwyck en Enschede Drienerlo.

Concurrentiegevoelig

De verstrekte cijfers gelden alleen voor reizigers van NS, per gemiddelde werkdag. Overstappers zijn niet meegerekend. De regionale vervoerders wilden hun cijfers niet bekend maken vanwege concurrentiegevoeligheid. Een woordvoerder van NS laat desgevraagd weten dat NS het voor iedereen goed vindt om hun cijfers inzichtelijk te maken.

De volledige lijst is te zien op treinreiziger.nl. Onderaan dit bericht bevindt zich de tool om per station het gestegen of gedaalde aantal reizigers te zien.

Auteur: admin

1 reactie op “Meer treinreizigers voor nieuwe stations”

Raymond Van Den Hoven|15.09.15|14:38

Gek hé, dat het aantal reizigers op station Utrecht Lunetten daalde? Als je van 4 x per uur per richting naar af en toe 3 x per uur en nu zelfs maar 2 x per uur per richting een trein laat stoppen, dan is het niet meer dan logisch dat het daalt. Als je dan ook nog bedenkt dat een 2e buslijn naar de wijk is opgeheven en dat er op de overgebleven buslijn in plaats van de beloofde gelede bussen nu gewone rijden, dan snap je dat het aantal fietsers tussen de wijk en het station is gestegen. Gek hé?