Rijk en regio investeren 1,1 miljard euro in spoorvervoer

Station Amsterdam Centraal, spoor, rails

Rijk en regio trekken 1,1 miljard euro uit om het vervoer per trein te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt na overleg met regionale bestuurders. Het ministerie wil het aantal personentreinen op het traject Amsterdam – Eindhoven laten groeien en goederentreinen van de Brabantroute verplaatsen naar de Betuweroute. Om dit mogelijk te maken komt er onder andere een zuidwestboog bij Meteren. Ook zijn er afspraken gemaakt om de perrons op Amsterdam Centraal te verbreden en over de aanleg van een verdiept spoor in Vught.

De maatregelen in Amsterdam moeten de kwaliteit en capaciteit van het station en spoor vergroten. Niet alleen worden de perrons verbreed, ook wordt de oosttunnel onder het station verbreed, komen er roltrappen in en wordt de spaghetti van sporen ontward. Daarnaast worden de oude spoorbruggen aan beide zijden van het station vervangen. Hierdoor is het mogelijk om meer treinen te laten rijden naar Utrecht, Eindhoven en tussen Schiphol en Lelystad.

Maatregelen

Tegelijk moet goederenvervoer mogelijk blijven naar het Amsterdamse havengebied en IJmuiden. Ook wordt voor reizigers een overstap op het station en naar bus, tram en metro, sneller en comfortabeler. In totaal wordt hier door het ministerie 431 miljoen euro voor uitgetrokken.

Langs het spoor tussen Utrecht en Eindhoven worden maatregelen genomen om meer treinverkeer mogelijk te maken zonder dat dit ten koste gaat van het woongenot van omwonenden. Zo heeft staatssecretaris ingestemd met de voorkeur van de regio om het spoor tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg in Vught over een lengte van ruim twee kilometer verdiept aan te leggen. Door deze verdiepte ligging wordt onder meer de oversteekbaarheid van het spoor sterk verbeterd. Daarnaast wordt de overweg aan de Wolfskamerweg in Vught ongelijkvloers gemaakt en worden de beide overwegen aan de Tongersestraat in Boxtel vervangen door een tunnel voor voetgangers en fietsers.

Spoorverbinding

Verder draagt het Rijk 50 procent bij aan de aanpak van de spooroverweg in Haaren. Om het goederenvervoer van de Brabantroute (via Dordrecht, Breda en Tilburg) naar de Betuweroute te verplaatsen, komt er een spoorverbinding via een boog bij Meteren. Hierdoor rijden goederentreinen meer over de Betuweroute en vermindert de overlast voor omwonenden van de Brabantroute.

De extra ruimte op de Brabantroute wordt gebruikt om meer reizigerstreinen vanuit Brabant naar de Randstad te laten rijden. Rijk en regio hebben 703 miljoen gereserveerd voor de maatregelen in Noord-Brabant en Gelderland.

Spoorgoederenvervoer

Mansveld heeft voor het goederenvervoer door Oost-Nederland gekozen voor de variant ‘kopmaken te Deventer’. Deze variant, waarbij de goederentreinen keren op het emplacement in Deventer, wordt echter tot 2020 nog niet verder uitgewerkt, omdat de groei van het goederenvervoer minder is groot dan verwacht. Het ministerie gaat elke drie jaar de ontwikkeling van het goederenvervoer opnieuw bekijken. Op basis daarvan besluit de staatssecretaris of het nodig is de vervolgfase te starten. Dan wordt ook bepaald of de Noordtak van de Betuweroute opnieuw wordt onderzocht.

KNV zegt in een reactie blij te zijn met de voorgenomen investeringen in het Amsterdam Centraal Station en de extra boog voor goederentreinen Bij Meteren. Volgens de werkgeversvereniging is dit een grote stap vooruit in de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).

Besluit

KNV is echter sceptisch over het uitgestelde besluit over de Goederen Corridor Oost-Nederland. “Gelukkig is er niet besloten om op een verkeerde plek in Oost-Nederland honderden miljoenen euro’s in de grond te spitten. Een dergelijk uitgave van overheidsgeld zou een echte oplossing later in de weg staan”, aldus de werkgeversvereniging.

KNV betreurt het echter dat er nog niet is besloten over de aansluiting van de Betuweroute langs het N-18 tracé, via Oldenzaal, op het Duitse spoor, die goed is voor het vervoer en goed voor omwonenden. Het besluit hierover kan de  concurrentiepositie van Nederlandse industrie en de havens versterken en werkgelegenheid en economisch rendement opleveren, aldus KNV. Directeur Ad Toet van KNV: “Alleen met meer ruimte voor goederenvervoer op het spoor gaat de Nederlandse economie weer duurzaam groeien.”

Goedkeuring

De overeenkomst tussen het rijk en de regio voor de financiering en de voorkeursvarianten is onder voorbehoud van goedkeuring van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de betrokken gemeenteraden. De definitieve afspraken worden vervolgens in een bestuursovereenkomst vastgelegd.

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “Rijk en regio investeren 1,1 miljard euro in spoorvervoer”

Beter Trein|18.06.14|22:49

RFC1 en RFC8 graag spoedig aansluiten in Zevenaar naar Duitsland.
(Internationaal) goederenvervoer aub over kwalitatief dedicated goederenspoor zoals Betuwelijn.
Het personenspoor is te zwak en de omgeving is gehinderd en onvoldoende beschermd op oa. de IJssellijn en Deventer-Oldenzaal. Er zijn hinder en gevaar meldingen en werkzame oplossingen voor duurzame netto verbeteringen. Er zijn nog steeds geen netto verbeteracties.