Elektrische trein gaat tussen Zwolle en Kampen rijden

Stadshagen, Kamperlijn

De enige optie voor de spoorlijn tussen Zwolle en Kampen is om de lijn vanaf 2015 te renoveren en te exploiteren met een elektrische trein. Dat concludeert onderzoeksbureau Goudappel Coffeng die een onderzoek naar het zogenoemde ‘Kamperlijntje’ uitvoerde in opdracht van de provincie Overijssel. Het heeft geen zin om er een tramverbinding van te maken, omdat er geen zicht op een doortrekking in Zwolle.

De provincie Overijssel en ProRail zijn het nog niet eens over alle details, maar wat wel duidelijk is dat het spoor wordt geëlektrificeerd en dat er een halte Stadshagen komt, zo meldt OV Magazine.

Elektrificatie

Hoewel de provincie en ProRail het nog niet eens zijn over alle details, is er wel overeenstemming over de eerste stap: elektrificatie van de spoorlijn en aanleg van de halte Stadshagen. De frequentie blijft tweemaal per uur. Voor de exploitatie is slechts één treinstel of een combinatie van treinstellen nodig. Zwolle wil bij de nieuwe halte Stadshagen een gelijkvloerse kruising voor het autoverkeer.

Het onderzoek is een vervolg op de globale verkenning die in het najaar van 2012 is uitgevoerd nadat duidelijk werd dat de concessie voor de Kamperlijn, om een tram te laten rijden, niet gegund kon worden. De provincie heeft twee keer de vervoersconcessie aanbesteed, maar oordeelde dat de ingediende offertes niet bleken te voldoen aan de eisen van het bestek. Daarop zijn de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en ProRail een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer op de huidige spoorlijn tussen Zwolle en Kampen.

Studie

Er zijn al diverse studies uitgevoerd naar de toekomst van het Kamperlijntje. In mei van dit jaar kwam er een rapport uit waarin verschillende trein- en busvarianten met elkaar zijn vergeleken op kosten en baten, vervoerskundige kwaliteiten en de effecten op de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied langs de lijn.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.